Rejestr zmian w biuletynie

26.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 175/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie, Rynek 8
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 175/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie, Rynek 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 173/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 172/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 172/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwodowe komisje wyborcze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwodowe komisje wyborcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Termin I Posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczychna terenie miasta Głogowa"
Dotyczy dokumentu:
Obwodowe komisje wyborcze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 147/2019 w sprawie: zmian w wykazie nieruchomości Nr WO.DOK.0050.117.2019 z dnia 05.06.2019r. i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "X 105 19 Statut Miasta Głogowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Miasta Głogowa.doc
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna w związku z realizacją procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. "Szukamy nowych talentów w tenisie ziemnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 20.09.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - aktualizacja 20.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu listopadzie 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała. stat.MOK 2019-09-16.Kopia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 170/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych pawilonami handlowymi nietrwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność dzierżawców oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm. mpzp Złota Podkowa - 110kV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm. mpzp WDP - 110kV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm. mpzp Stare Miasto - 110kV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm. mpzp Hutnik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.2019-09-18 ławnicy SądRejonowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.2019-09-17 ławnicy SądOkręgowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt ławnicy bez dalszego biegu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DPiA pliki z uchwałami na sejsę IX.2019 - pdf.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała zaliczenie do kat. dróg -2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt dodatek nauczyciele.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin czystość - tekst jednolity.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała WPF 30.09.2019.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "budżet IX 2019.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA- inwestycje miejskie 2019r..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja na sesję akcja lato.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o zwołanie sesji.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projkt uchwały przekazanie skargi.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu listopadzie 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu listopadzie 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram posiedzeń komisji wrzesień 2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu listopadzie 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na posiedzenie Komisji ds.Budżetu.docx
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu listopadzie 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu listopadzie 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja z dnia 2 września 2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja z dnia 2 września 2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 17.09.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja z dnia 2 września 2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja z dnia 13.09.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja z dnia 13.09.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 23.09.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja z dnia 13.09.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Usunięto załącznik odpowiedź 17.09.2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 144/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 143/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 142/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

21.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.09.2019

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 84/6 obr. 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr geod. 316/1 obr. 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr geod. 316/1 obr. 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn Odbudowa budynku teatru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul.Kazmierza Wielkiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 166/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 11.09.2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 166/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 11.09.2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 16_2019- w sprawie przyjecia regulaminugłosowania BO 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 166/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 11.09.2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 166/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 11.09.2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna