Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 35.000.000,00 zł”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 18.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 18.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 18.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 26.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia do zadania o nazwie „Zakup interaktywnego systemu treningowego z oprzyrządowaniem ( mobilna wirtualna strzelnica sportowa )”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją stażu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją praktyki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Remont zapleczy sanitarnych i gospodarczych segmentu DB1-A, DB1-B, B i D Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „SP 3 – sanitariaty”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont zapleczy sanitarnych i gospodarczych segmentu DB1-A, DB1-B, B i D Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „SP 3 – sanitariaty”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont zapleczysanitarnych SP3.doc"
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca spraw pracowniczych, organizacyjnych oraz wyborczych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 116/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad organizowania ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów i zarządzanych przez Gminę oraz w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 132 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karta usług - zawieranie umów najmu lokali
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta usług - zawieranie umów najmu lokali
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu zzałącznikami.docx"
Dotyczy dokumentu:
Karta usług - zawieranie umów najmu lokali
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usług - zawieranie umów najmu lokali.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Karta usług - zawieranie umów najmu lokali
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta Usług - zawieranie umów najmu lokali.zip
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja2_27_6_19_0001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Głogowa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżur Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 21.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 21.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 13.06.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 13.06.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 12.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 12.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór, zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór, zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozstrzygnięcie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie I częśc postępowania "Dostawa sprzętu komputerowgo oraz oprogramowania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie III częśc postępowania "Dostawa sprzętu komputerowgo oraz oprogramowania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie cz. IV postępowania "Dostawa sprzetu komputerowego oraz oprobramowania biurowego do Urzędu Miejskiego w Głogowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygniecie cz. II postępowania "Dostawa sprzetu komputerowego oraz oprobramowania biurowego do Urzędu Miejskiego w Głogowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór, zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór ,zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 35.000.000,00 zł”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 35.000.000,00 zł”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowana zmiana ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki głosowań jawnych z sesji X z dnia 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki głosowań jawnych z sesji X z dnia 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "glosowania.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki głosowań jawnych z sesji X z dnia 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wyniki głosowań jawnych z sesji X z dnia 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna