Rejestr zmian w biuletynie

02.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczeń tymczasowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.06.2020

Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaproszenie Kom. Budżetu.docx"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na Kom. E,Z,SiT 4.06.2020r..docx"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaproszenie Kom. Budżetu.docx
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapr. Komisja SS,PSiR..doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy zorganizacjami pozarządowymi za rok 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. Sprawozdanie w sprawie ustalenia jednorazowychopłat ( rent planistycznych ).pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.3 projekt uchwaly cena paliwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.2 Pr.partners. Gmin.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.1 Projekt uchwały - udziały szpitala.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. Pr.pow. PRM 9.06. 20 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na sesję 9 czerwca 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.11 Uchwała.Projekt_mpzp Biechów.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.11aORTOFOTOMAPA - ZAKRES OPRACOWANIA -BIECHÓW.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.12 Uchwała.Projekt_Ostrow_Tumski.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.12aORTOFOTOMAPA - ZAKRES OPRACOWANIA MPZPOSTRÓW TUMSKI.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.13 Uchwała.przyst. zm. mpzp Śródmieście.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.13 aORTOFOTOMAPA - ZAKRES OPRACOWANIA -ŚRÓDMIEŚCIE.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.10 Projekt.odplatnosc za uslugiopiekuncze.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.9 Uchwała.Projekt.opłata Izba 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.8 Projekt.Cicha Przystań.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.7 projekt budżet obywatelski.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.6 Uchwała.Projekt. USTRONNA.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.5 Uchwała.Projekt. JAŁOWCOWA.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF maj.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik budżet maj 2020.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej GminyMiejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowaniestudium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.1 pomoc Gminie Żukowice.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 14 maja 2020 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 079/2020 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 67/2020 z dnia 04.05.2020r. ws umorzenia czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola Niepublicznego "Promyk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Myśków oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Hawro oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Keep oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Stanicki oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Patrycja Raczkowska-Oziębała oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Irena Dudek oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Stawecki oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Bereś oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie pobytu stałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.WSO.DELiDO.3 karta usług pobyt stałycudzoziemcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stałycudzoziemcy.pdf
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie pobytu stałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.WSO.DELiDO.3 karta usług pobyt stały obywatelepolscy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stały obywatelepolscy.pdf
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.3zgłoszenie pobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.3 karta usług zameldowanie na pobytczasowy obywatele polscy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytuczasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.WSO.DELiDO.2 karta usług zameldowanie na pobytczasowy obywatele polscy.pdf
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie wymeldowania z pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie wymeldowania z miejscapobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie wyjazdu poza graniceRP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie powrotu z wyjazdu pozagranice RP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.3 karta usług wymeldowanie z pobytustałego i czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie wyjazdu pozagranice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie wymeldowaniaz miejsca pobytu czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie wymeldowaniaz miejsca pobytu stałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.WSO.DELiDO.2 karta usług wymeldowanie z pobytustałego i czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie pobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.WSO.DELiDO.3 Karta usług zameldowanie na pobytczasowy cudzoziemcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytuczasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.WSO.DELiDO.2 Karta usług zameldowanie na pobytczasowy cudzoziemcy.pdf
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 042/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 041/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonami handlowymi stanowiącymi własność dzierżawców
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 034/2020 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

30.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Sienkiewicz Zbigniew
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Piotr Kukła oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Tórz oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Grzybowska oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Trawiński oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Arleta Zawadzka oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Suchocka oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wojciech Borecki oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Rybka oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Ruszkowska oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Musiał oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Artur Perucki oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna