Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2019

Dotyczy dokumentu:
ZP nr 120 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za rok obrotowy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZP nr 119 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie za rok obrotowy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZP nr 118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki głosowań jawnych z sesji IX z dnia 12 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 13.06.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -zameldowanie p. stały.docx"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -zameldowanie p. stały.docx"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -zameldowanie p. czasowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -wymeldowanie p. stały i czasowy, zgłoszenie wyjazdu zagranicę.docx"
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -zameldowanie p. czasowy - Kopia.docx"
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -wydanie zaświadczenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 12.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 12.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 15.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 4.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 23.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.03.2 019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 13.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 12.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zap na .Kom. wspólne.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 12.06.2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzieleniaabsolutorium.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opinia Kom. Rewizyjnej na temat wykonania budzetuza 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opinia RIO za 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opinia RIO do wniosku Kom. Rewizyjnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018rok.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdaniafinansoweza2018rok.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała - projekt wotum zaufania.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.2019-05-15 absolutorium2018.Kopia.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.2019-05-15 sprawozdanie2018.Kopia.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej będącej w zasobie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

12.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej - II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź II i III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 077/2019 w sprawie: nieodpłatnego nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

11.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PMG w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Komunikację Miejską Spółka z o.o. w Głogowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja dotycząca "Incjatywy - Zmieniamy Gminy na Lepsze - wszyscy dbajmy o oszczędności w wydawaniu naszych podatków"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 145/3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

10.06.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź I.pdf"

09.06.2019

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 145/3, ul. Topolowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.06.2019

Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 35.000.000,00 zł”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór do jednostek Gminy Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie do naboru-2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór do jednostek Gminy Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie do naboru-2.doc
Dotyczy dokumentu:
Nabór do jednostek Gminy Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie do naboru-2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór do jednostek Gminy Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie do naboru.doc
Dotyczy dokumentu:
Nabór do Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie do naboru-1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór do Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie do naboru
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia dotycząca uzyskiwania informacji z KRK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie kultury,sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. " Lato z kulturą - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas wakacji".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie kultury,sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. " Lato z kulturą - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas wakacji".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 117.2019
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie Nr 073/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna