Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 170/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 160/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 159/2020"
Dotyczy dokumentu:
PWiK - zmiana zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu 03.06.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przygotowania pakietów do głosowania korespondencyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wymiana żródeł ciepła-opis.pdf
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa switchymodułowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Wioletę Jura, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Jur-Optic” Wioleta Jura.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 1.07.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/214/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/213/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia w ramach Programu Mieszkanie na Start zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXVII/212/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 25 CZERWCA 2020 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXVII/211/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 25 CZERWCA 2020 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/210/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/209/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/208/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/20 z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/20 z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców - II tura wyborów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 109/2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie z dn. 23.06.2020 r. dot. drogi przy cmentarzu os. Brzostów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie kandydata"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie kandydata
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 112/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o niekaralności"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie kandydata"
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - unieważnienie cz. VII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace pozradkowe wynajetym transportem na terenie miasta Głogowa - unieważnienie cz. VII
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Prace pozradkowe wynajetym transportem na terenie miasta Głogowa - unieważnienie cz. VII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Komunikat nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zwyjasnieniem.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - rejestr wyborców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pełnomocnictwo zgoda.DOC"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pełnomocnictwo wniosek.DOC"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie dogłosowania.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o dopisanie wyborcy do spisu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rafael Rokaszewicz oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie dogłosowania"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie dogłosowania
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Przemysłowej 31 wynajmowanego przez Pana Włodzimierza Cwynar prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELTIM Włodzimierz Cwynar.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk zgłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 152/2020"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 151/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 150/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 149/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 146/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 144/2020"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja na temat głosowania korespondencyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja na temat głosowaniakorespondencyjnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi ( ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn.Przebudowa PP nr 7 wraz z dojazdem od ul.Konopnickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert -Prace porządkowewynajętym ciagnikiem cześć I,II,III,IV,V,VI,VII.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 28 położonej w obrębie 14 "Nosocice" m. Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 139/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 128/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 127/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 126/2020"
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji Nr XXVII z dnia 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 25.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 22.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 22.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 26.06.20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 22.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wydawania kart
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna