Rejestr zmian w biuletynie

09.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia PKW"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja ogólna dla wyborców.docx
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pełnomocnictwo wniosek.DOC"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pełnomocnictwo zgoda.DOC"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Członkowie obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja ogólna dla wyborców.docx"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk zgłoszenia zamiaru głosowaniakorespondencyjnego za granicą.docx"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk zgłoszenia zamiaru głosowaniakorespondencyjnego w kraju.docx"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik1591270043_zalacznik-nr-2-do-informacji-1-51-20.docx
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik1591360982_zalacznik-nr-1-do-informacji-1-51-20-gg.docx
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Członkowie obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska - Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

04.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO profil zaufany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług - profil zaufany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KlauzulainformacyjnaRODOprofilzaufany.docx
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług 2 - profil zaufany.docx
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - rejestr wyborców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 91/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 2.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im Polskich Odkrywców ul. Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów Pani Justynie Zarazińskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 2.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów Pani Joannie Powiłan-Wachowiak.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 89/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów Pani Urszuli Rybakowskiej-Olszak.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady npo 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady npo 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZASADY npp npo 2020 - zmiany od 16 maja 2020.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zasady npo 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady npo 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady npo 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Strona Państwowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 088/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 087/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla pełnomocników komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 14 kwietnia 2020r. - odnośnie dodatkowych zgłoszeń kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie NR 29 Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko PKW ZPOW-501-19/20 dot. wydanych zaświadczeń i pełnomocnictw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 048/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 045/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 044/2020 w sprawie: umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i opłat z tytyłu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych dz.219/1 i 219/2 obr. 9
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Budowlanych 16 wynajmowanego przez Panią Urszulę Wójcik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Budowlanych 16 wynajmowanego przez Panią Urszulę Wójcik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Panią Bernadetę Leśniewską.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Panią Elżbietę Mazurek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 9 wynajmowanego przez Państwa Janinę i Tomasza Stefaniak prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia Stomatologiczna S.C. Janina Stefaniak, Tomasz Stefaniak.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 9 wynajmowanego przez Państwa Janinę i Tomasza Stefaniak prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia Stomatologiczna S.C. Janina Stefaniak, Tomasz Stefaniak.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 26/017 wynajmowanego przez Panią Agnieszkę Siuda-Wolską.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 76/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 26/017 wynajmowanego przez Panią Karinę Szymańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Kosmetyczny KARINA Karina Szymańska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Agnieszkę Bielat-Ślusarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Biorezonansu Agnieszka Bielat – Ślusarczyk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna