Rejestr zmian w biuletynie

20.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez OKW ds. przeprowadzenia głosowania w wyborach na dzień 21 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart do głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 31
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/2018 w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w Głogowie przy ulicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWE Załaczniki Nr 2 i 2a.docx"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana 3 SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WK.DOŚ.6220.8.2018.7 Obwieszczenie wersja word"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY Głogów.- budynek - PRZEDM.- 4.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY opis techniczny wykonawczy_PW_rew_4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY Głogów.- budynek - PRZEDM.- 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OCHRONA DRZEWOSTANU W PASIE DROGOWYM
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHUORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT.doc"
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHUORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU- NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT.pdf
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY.doc"
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY -niedokonczone.pdf
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.doc"
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGIPUBLICZNEJ.doc"
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGIPUBLICZNEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDYKOMUNIKACJI ZBIOROWEJ.doc"
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.UZGODNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDYKOMUNIKACJI ZBIOROWEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGIPUBLICZNEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE SZKODY.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.ZGŁOSZENIE SZKODY.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.02.2017 r. w części A dotyczącego promocji projektu pn "Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 22.03.2017 dotyczącego promocji projektu ,,Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.03.2017 r. w części C dotyczącego promocji projektu ,,Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu ,,Głogowieskie przedszkola równych szans" - ogłoszenie radiowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Harmonogram wydawania kart
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na nadzwyczajną sesję Nr LV w dniu 6 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu październiku 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek w obr. 9
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.62.2018 - Zarządzenie Nr 62/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.61.2018 - Zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia specjalistów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.59.2018Zarządzenie Nr 59/2018 Prezydenta Miasta z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.37.2018 - ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.02.2018 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.31.2018 - Zarządzenie Nr 31/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.30.2018 - Zarządzenie Nr 30/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie cofnięcia powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w gminie Miejskiej głogów- ul. Obr. pokoju i ul. Legnicka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka - IV postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów - ul. H. Kołłątaja (Etap2) i ul. Długa (Etap5-8)...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów – ul. H.Kołłątaja (Etap 2) i ul. Długa (Etap 5-8) w ramach realizacji zadania pn.: „Infrastruktura na Starym Mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

16.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowane sprostowanie ogłoszenia.docx"

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usług - dodatek energetyczny"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dodatek energetyczny 2016
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek Dod.Energetyczne 2018r.
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stawki Energetyczne 2018r
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usług - dodatki mieszkaniowe"
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług - dodatki mieszkaniowe
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek i Deklaracja - dodatki mieszkaniowe"
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek i Dekaracja - Dodatki Mieszkaniowe

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna