Rejestr zmian w biuletynie

09.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 219/2020"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 10/2020 OKW nr 3 w Legnicy w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie drugiej urny wyborczej - głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9/2020 OKW nr 3 w Legnicy w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze godziny rozpoczęcia głosowania w wyborach - głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 135/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 89/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2.06.2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów Pani Urszuli Rybakowskiej-Olszak.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 107/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 106/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 105/2020"
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura głosowania osób chorych na Covid
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wydawania kart - II tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO - informacje administratora danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO - informacje administratora danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Procedura głosowania osób chorych na Covid
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 214/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 213/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 206/2020"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 067/2020 w sprawie: umorzenia czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola Niepublicznego Promyk
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

07.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego ds. Realizacji Projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru lokali wyborczych - II tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Głogów położonych w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanych przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 114/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego firmę „ROSIŃSKI” Bogdan Rosiński.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 9 wynajmowanego przez Państwa Janinę Stefaniak i Tomasza Stefaniak, prowadzących działalność gospodarcza pod nazwą Przychodnia Stomatologiczna S.C Janina Stefaniak i Tomasz Stefaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 200/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 199/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 192/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 191/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 190/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 189/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 188/2020"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart do głosowania - II tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 25.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 25.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 3.07.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 25.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nowe przedmiary.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 124/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna