Rejestr zmian w biuletynie

26.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

25.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za III kwartała 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 18 października 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XIV z dnia 18 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sesja_24-10-2019.zip"
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja z dnia 24.10.2019 r. - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa chodników na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul.Kazimierza Wielkiego - droga wojewódzka nr 292 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 84/6 obr. 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr geod. 316/1 obr. 13
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.10.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 23.20.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INTERPELACJA 29.05.2019 r.-2.docx"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 17.10.2019 r. i odpowedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 17.10.2019 r. i odpowedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 23.10.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 17.10.2019 r. i odpowedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.

21.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 186/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miesjkiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 186.2019
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja z dnia 18.10.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 18.10.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja z dnia 18.10.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna