Rejestr zmian w biuletynie

20.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez OKW ds. przeprowadzenia głosowania w wyborach na dzień 21 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart do głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 33
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 31
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 28
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 26
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 25
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 22
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 21
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 15
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej nr 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 204/2018 w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w Głogowie przy ulicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWE Załaczniki Nr 2 i 2a.docx"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana 3 SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WK.DOŚ.6220.8.2018.7 Obwieszczenie wersja word"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY Głogów.- budynek - PRZEDM.- 4.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY opis techniczny wykonawczy_PW_rew_4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY Głogów.- budynek - PRZEDM.- 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OCHRONA DRZEWOSTANU W PASIE DROGOWYM
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHUORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT.doc"
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHUORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU- NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT.pdf
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY.doc"
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY -niedokonczone.pdf
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.doc"
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGIPUBLICZNEJ.doc"
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGIPUBLICZNEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDYKOMUNIKACJI ZBIOROWEJ.doc"
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.UZGODNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDYKOMUNIKACJI ZBIOROWEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGIPUBLICZNEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE SZKODY.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.ZGŁOSZENIE SZKODY.pdf
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.02.2017 r. w części A dotyczącego promocji projektu pn "Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 22.03.2017 dotyczącego promocji projektu ,,Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.03.2017 r. w części C dotyczącego promocji projektu ,,Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu ,,Głogowieskie przedszkola równych szans" - ogłoszenie radiowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYZNACZENIE MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGADNIANIE I OPINIOWANIE ROZKŁADÓW JAZDY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE SZKODY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Harmonogram wydawania kart
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na nadzwyczajną sesję Nr LV w dniu 6 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek w obr. 9
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.62.2018 - Zarządzenie Nr 62/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.61.2018 - Zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia specjalistów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.59.2018Zarządzenie Nr 59/2018 Prezydenta Miasta z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.37.2018 - ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.02.2018 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.31.2018 - Zarządzenie Nr 31/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.30.2018 - Zarządzenie Nr 30/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie cofnięcia powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w gminie Miejskiej głogów- ul. Obr. pokoju i ul. Legnicka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka - IV postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów - ul. H. Kołłątaja (Etap2) i ul. Długa (Etap5-8)...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów – ul. H.Kołłątaja (Etap 2) i ul. Długa (Etap 5-8) w ramach realizacji zadania pn.: „Infrastruktura na Starym Mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

16.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowane sprostowanie ogłoszenia.docx"

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usług - dodatek energetyczny"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dodatek energetyczny 2016
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek Dod.Energetyczne 2018r.
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stawki Energetyczne 2018r
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usług - dodatki mieszkaniowe"
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług - dodatki mieszkaniowe
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek i Deklaracja - dodatki mieszkaniowe"
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek i Dekaracja - Dodatki Mieszkaniowe

poprzednia ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... następna