Rejestr zmian w biuletynie

16.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o szkoleniach"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o szkoleniach
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o szkoleniach"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o szkoleniach
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie NR 99/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAXIM” Sp. j. Leszek Rosa, Józef Łobodziński .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 97/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Kamienna Droga 6 wynajmowanego przez Bogumiłę Radwańską - Zabudowa Wnętrz.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. Informacja na sesję ekologia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.2 WPF czerwiec.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.1 uchwała czerwiec.zip"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/207/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie odrzucenia skargi na uchwałę Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/206/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Głogów na rok szkolny 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/205/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/204/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Głogów do spółki prawa handlowego – Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/203/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/202/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2015 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Glogów, położengo w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 wynajmowanego przez TECHMET W.K. Likus sp.j.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie: odroczenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy Placu 1000 lecia 23 wynajmowanego przez Pania Annę Mieszczanowicz oraz Hannę Kozłowska Biuro Podróży.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnościa Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przezz Pana Stanislawa Sznajder, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-DOM naprawa Sprzętu AGD Stanisław Sznajder.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 96/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Firmę „ROSIŃSKI”- Bogdan Rosiński.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnościa Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przezz Pana Stanislawa Sznajder, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-DOM naprawa Sprzętu AGD Stanisław Sznajder.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Glogów, położengo w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 wynajmowanego przez TECHMET W.K. Likus sp.j.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie: odroczenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy Placu 1000 lecia 23 wynajmowanego przez Pania Annę Mieszczanowicz oraz Hannę Kozłowska Biuro Podróży.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie: odroczenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy Placu 1000 lecia 23 wynajmowanego przez Pania Annę Mieszczanowicz oraz Hannę Kozłowska Biuro Podróży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Glogów, położengo w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 wynajmowanego przez TECHMET W.K. Likus sp.j.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 45/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540104108.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ -przesunięcie terminu skladaniaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o szkoleniach"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja na temat I posiedzeń
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad RaportemGminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja na temat debaty nad Raportem o stanieGminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.docx"

12.06.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie
Dotyczy dokumentu:
Materiały promocyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów PSR2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu z zakresu rozwoju sportu osób niepełnosprawnych 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa Gminnego Komisarza Spisowego Nr 93 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Spisowego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 052/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, obr. 13 Brzostów
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 051/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, obr. 9 Żarków
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. Informacja gospodarka mieszkaniowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.4 Projekt uchwały absolutorium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.2 Uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku KomisjiRewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.1 Wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.2 Projekt uchwały zatwierdzenie sprawozdania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.1 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonymsprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu GMG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2.3 Projekt uchwały wotum zaufania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. Raport o stanie GMG za 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 25.06.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram posiedzeń komisji czerwiec 2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na Kom. E,Z,SiT 4.06.2020r..docx
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaproszenie Kom. Budżetu.docx
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem miasta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja na temat debaty nad Raportem o stanieGminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja na temat debaty nad Raportem o stanieGminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.docx
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja na temat debaty nad Raportem o stanieGminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja na temat debaty nad Raportem o stanieGminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.docx
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja na temat debaty nad Raportem o stanieGminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja na temat debaty nad Raportem o stanieGminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.docx
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji Nr XXVI z dnia 9 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję 9 czerwca 2020 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Pr.pow. PRM 9.06. 20 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.1 Projekt uchwały - udziały szpitala.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.2 Pr.partners. Gmin.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.3 projekt uchwaly cena paliwa.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4. Sprawozdanie w sprawie ustalenia jednorazowychopłat ( rent planistycznych ).pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy zorganizacjami pozarządowymi za rok 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 9.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna