Rejestr zmian w biuletynie

16.07.2020

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obr. 9, ul. Henryka Głogowskiego i Transportowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 28 położonej w obrębie 14 "Nosocice" m. Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 138/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Karta usług - dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług - dodatek energetyczny.zip"
Dotyczy dokumentu:
Karta usług - dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług - dodatek energetyczny.zip
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie z dn. 23.06.2020 r. dot. drogi przy cmentarzu os. Brzostów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

14.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 91/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 2.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im Polskich Odkrywców ul. Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów Pani Justynie Zarazińskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.VI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.IV i cz.V
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajetym transportem na terenie miasta Głogowa cz.I i II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.VI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.IV i cz.V
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajetym transportem na terenie miasta Głogowa cz.I i II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 2.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów Pani Joannie Powiłan-Wachowiak.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.VI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.IV i cz.V
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 135/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 89/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2.06.2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów Pani Urszuli Rybakowskiej-Olszak.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajetym transportem na terenie miasta Głogowa cz.I i II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiary.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bilans skonsolidowany za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Żłobek Miejski nr 2 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Żłobek Miejski nr 1 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Pracy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ustawa o Pomocy Społecznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat organizacyjny MOPS.pdf
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Pracy MOPS.pdf
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Biblioteka Publiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głogowskie Obiekty Usługowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikacja Miejska w Głogowie Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GPK - SUEZ Głogów Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GPK - SUEZ Głogów Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GPK - SUEZ Głogów Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 226/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 225/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 223/2020"

10.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 1.07.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 1.07.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 10.07.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta usług - dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta usług - dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług - dodatki mieszkaniowe.zip"
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta usług - dodatek mieszkaniowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług - dodatki mieszkaniowe.zip
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 21
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze z miasta Głogowa w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze z miasta Głogowa w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze z miasta Głogowa w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GPK-SUEZ zmiana zasad wynagradzania Zarządu 07.07.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze z miasta Głogowa w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie pierwszeństwa w lokalu wyborczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie pierwszeństwa w lokalu wyborczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna