Rejestr zmian w biuletynie

04.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydanej decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i remontowych zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich – blokhaus nr 2, przy ul. Piastowskiej, dz. nr 2/4 obr. 9 ”Żarków” m. Głogów, w ramach realizacji zadania pn. „Prace zabezpieczające i konserwatorskie blokhaus nr 2”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 23.20.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 23.20.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 5.11.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 23.20.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
B. Stachak korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Lubecka-Chrobak korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Myśków korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P. Kukła korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
T. Długosz korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
D. Grzybowska korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogramy.zip"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
K. Chrabańska korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Rączka korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Krzemień korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Ruszkowska korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Sikora korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Zarzycka korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I. Dudek korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
H. Dziadkowiec korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Musiał korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Nowakowska korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Stachak korekta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
B. Stachak korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa chodników na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul.Kazimierza Wielkiego - droga wojewódzka nr 292 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Bereś korekta 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16-22
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Zimowe utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2019 -2022”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja urzadzeń oświetlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji świetlnej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa chodników na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego - droga wojewódzka nr 292 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Bereś korekta 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P. Miselis - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Markowska -Oling ośw. majątkowe korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Markowska -Oling ośw. majątkowe końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
S. Olejnik oświadczenie majątkowe początkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.10.2019

Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 18.10.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 18.10.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 29.10.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 18.10.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 188/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna