Rejestr zmian w biuletynie

29.10.2019

Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 18.10.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 18.10.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 29.10.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 18.10.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 188/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.10.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 28.10.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalego na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.876.293,42 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.876.293,42 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

25.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za III kwartała 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 18 października 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XIV z dnia 18 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sesja_24-10-2019.zip"
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja z dnia 24.10.2019 r. - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna