Rejestr zmian w biuletynie

11.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs Historia Glogowa dla najmłodszych- przewdonik edukacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - piłka nożna halowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - sportowe szkolenie dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie SPR CHROBRY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie LOK w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Towarzystwa Cyklistów Chrobry
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym -Automobilklub Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert pt. Trener Osiedlowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 20.01.2016 z dnia 21.01.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 21.01.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania w roku 2016 - sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie : piłka nożna z wyłączeniem piłki halowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu dot. rozwoju sportu 2017 - dyscyplina sportowa piłka nożna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursowe- rozwój sportu 2017 - pozostałe dyscypliny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursowe- rozwój sportu 2017- pilka siatkowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursowe- rozwój sportu 2017- dyscyplina piłka reczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - Międzyszkolny Klub Sportowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania w roku 2016 - sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie : piłka nożna z wyłączeniem piłki halowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie: piłka ręczna, z wyłączeniem piłki ręcznej dziewcząt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konursu ofert -sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie : piłka nożna, z wyłączeniem piłki nożnej halowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół - Organizacja i przeprowadzenie zawodów kolarskich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert - Realizacja projektu literacko-muzycznego nawiązującego do twórczości Adreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2016 w zakresie kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Komisji Konkursowej - SZANSA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty MKS Piast - plywanie złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie poza konkursowym - Euromaster
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszernie o możliwości składania uwag do oferty Automobilklub Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Komisji Konkursowej "Wakacje z kulturą" - 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursowe -Wakacje z kulturą 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym [
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartych konkursów Ofert Kulturalnych 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursowe na rok 2015 z zakresu kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stałycudzoziemcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stałycudzoziemcy.pdf
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stały obywatelepolscy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stały obywatelepolscy.pdf
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.2 karta usług zameldowanie na pobytczasowy obywatele polscy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.WSO.DELiDO.2 karta usług zameldowanie na pobytczasowy obywatele polscy.pdf
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.2 karta usług wymeldowanie z pobytustałego i czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.WSO.DELiDO.2 karta usług wymeldowanie z pobytustałego i czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.WSO.DELiDO.2 Karta usług zameldowanie na pobytczasowy cudzoziemcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.WSO.DELiDO.2 Karta usług zameldowanie na pobytczasowy cudzoziemcy.pdf
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.WSO.DELiDO.2 karta usług wydaniezaświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.WSO.DELiDO.2 karta usług wydaniezaświadczenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulainformacyjnaRODOprofilzaufany.docx"
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzenie, przedłużanie ważności i unieważnienie profilu ePUAP
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 11.12.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi - udostępnienie_danych_z_RDO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi - udostępnienie_danych_z_RDO.doc
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi - udostępnienie dokumentacjizwiązanej z dowodem osobistym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi -udostępnienie dokumentacji.doc
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi- zawiadomienie o utracie,uszkodzeniudowodu osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi- zawiadomienie o utracie,uszkodzeniudowodu osobistego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznikWSO_dowod_osobisty_zgloszenie_utraty_zniszczenia_online[3].pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi- zawiadomienie o utracie,uszkodzeniudowodu osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi- utrata dowodu osobistego1[1].doc
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów wdowodzie osobistym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszeniacertyfiaktów w dowodzie osobistym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług - dowód osobisty1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług wniosek na dowód.docx
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek na dowód w wersji elektronicznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 216/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 215/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznikFORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_stałego_1.WSO.DELiDO.1
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznikFORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_czasowego_1.WSO.DELiDO.1.
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytuczasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.docx"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik do części B - wniosek o wpisanie do rejestruwyborców.docx
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik do części A - wniosek o wpisanie do rejestruwyborców.docx
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O WPIS DOREJSTRU WYBORCÓW
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kartausługi3.WSO.DELiDO.2.doc"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kartausługi2.WSO.DELiDO.2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 2.WSO.DELiDO.1.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 1.WSO.DELiDO.1_Wymeldowanie lubzameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynnościmetrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kartausługi1.WSO.DELiDO.2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 180/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

09.12.2019

Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie Komisja Budżetowa11.12.19.docx"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik harmonogram posiedzeń komisji listopad 2019.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała - stawki zajęcia pasa drogowego.2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm. mpzp Starego Miasta dz. 83.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.Projekt. schroniska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały ceny paliwa Edukacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała WPF grudzień.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała budżet grudzień.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 18.12.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 27.11.2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała zmieniająca DP listopad.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik budżet XI.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała WPF listopad.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt.Cena żyta 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt organizacje pozarzadowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.GminnyProgramAlkoholowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Gminny Program Alkoholowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.Projekt. Sosnowa i Modrzewiowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik mapka ul. Sosnowa i Modrzewiowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała ul. Pszczelarska.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik mapka ul. Pszczelarska.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.Projekt J. Żagańskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik mapka skwer Jadwigi Żagańskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt budżetu na 2020.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała WPF 2020-2038.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.11.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.11.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 9.12.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.11.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Oznakowanie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna