Rejestr zmian w biuletynie

03.12.2019

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 213/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.12.2019

Dotyczy dokumentu:
L. Lenarczyk oświadczenie majątkowe końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 26/015 w Głogowie dla …………………………. zamieszkałego w Głogowie przy ul. ………………………….
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 75/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 65/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 29/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie: ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 46/2018 wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29 /2018 w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego oraz socjalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 2.12.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 207/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 249/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 212/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 197/2017 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego, socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 184 /2017 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 165/2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządze nr 137/2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządze nr 144/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 137 /2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 135/2017 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego, lokali socjalnych oraz zmiany kwalifikacji lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 63/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 56/2017 w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 51 /2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego oraz wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 222/2016 w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Wolontariatu zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Głogowa świadczonego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 221/2016 w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Adopcyjnego obowiązującego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 201/2016 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 245/2016 w sprawie: nabytych lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” przez Gminę Miejską Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 235/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 216/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszowej dla lokalu komunalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 210/2016 w sprawie odpłatnego nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 198/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 183/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczeń tymczasowych, lokali socjalnych oraz zmiany kwalifikacji lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 163/2016 w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego w Głogowie przy ulicy Krzywoustego 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 126/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego oraz zmiany kwalifikacji lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr /2020 w sprawie: oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego w Głogowie przy ulicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 114/2016 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 068/2015 w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządze nr 50/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie: zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38 /2016 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 290/2015 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 281/2015 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 020/2015 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 024/2015 w sprawie:ustalenia wysokości stawki czynszowej dla lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Folwarcznej 1 oraz Folwarcznej 3 w Głogowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 013/2015 w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 131/2009 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o zmianę lokali komunalnych p
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 003/2015 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 004/2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 198/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 007/2015 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację wieloletniego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie wspierania rodziny i rodzicielstwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnopsrawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartetego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”-„Piastów” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28.11.2019 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.11.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 28.11.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie jezdni i chodników miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Krechowiec oświadczenie majątkowe 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
N. Penza - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
S. Majewski - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rosińska - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cz. Sawicki - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Sienkiewicz - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta Gwarancyjna aktualna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie SIWZ oznakowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
J. Szmołda - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Żołnierczyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Śliwiński - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A. Koliński - oświadczenie za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Szmołda - oświadczenie majatkowe na koniec kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak - oświadczenie na koniec kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Śliwiński - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K. Sarzyński - oświadczenie majatkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z.Sienkiewicz - ośw. na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - ośw. majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun - ośw. majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz - ośw. majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - ośw. majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
N. Penza - ośw.majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk - ośw. majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz oświadczebnie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A. Koliński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A. Krechowiec - oświadczenie 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
S. Majewski 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
N. Penza oświadczenuie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rosińska oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun oświadczenie majatkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K. Sarzyński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cz. Sawicki oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Sienkiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Szmolda oświadczenie majatkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Śliwiński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Żołnierczyk oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A. Koliński korekta 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak korekta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora korekta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor - korekta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ PRAWA MIEJSCOWEGO 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ PRAWA MIEJSCOWEGO 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe K. Borecki 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe P. Chruszcz 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe R. Gola - Sienkiewicz 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe L. Drankiewicz 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe M. Kedziora 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe 04.2016 A. Koliński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe A. Krechowiec 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe M.Kumor 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe S. Majewski 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe J. Marcinów 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe E. Patyk 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe 04.2016 N. Penza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe E. Rybak 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe E. Rosińska 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe R. Saprun 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe Z. Prejs 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe K. Sarzyński 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe Z. Sienkiewicz 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe Cz. Sawicki 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe M. Śliwiński 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe J. Żołnierczyk 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majatkowe J. Szmołda 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szczepaniak Karol
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sienkiewicz Zbigniew
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyniki glosowań jawnych z sesji Nr XVII z dnia 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.11.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.11.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.11.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy Al. Wolności 10\4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna