Rejestr zmian w biuletynie

29.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów ul.Obrońców Pokoju i Legnicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Biuletyn Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Głogowie i wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyjaśnienie SIWZ III .doc
Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO w sprawie kredytu na 30 mln.pdf"
Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ III .doc"

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Remont drogi ul. Listopadowej w Głogowie...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi ul. Listopadowej w Głogowie...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi ul.Listopadowa.doc"
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi ul. Listopadowej w Głogowie...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogiul. Listopadowa.doc
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi ul. Listopadowej w Głogowie...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi ul. Listopadowej w Głogowie...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi ul.Listopadowa.doc"

24.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka- 2 postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Wymiana systemualarmu ppoż.- I etap.doc"

23.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierajacych azbest
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek, oświadczenie, klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Sprawy związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierajacych azbest
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek + o-wiadczenie dot. wyrobów budowlanychzawierajšcych azbest.doc
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. miejsc do plakatowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi dojazdowej wraz miejscami postojowymi przy ul. Obr. Pokoju 30a-b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18-18G”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa macierzy do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
„Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18-18G”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30 a-b”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowana zmiana ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wyadnie dowodu osobistego w formieelektronicznej
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
ZMIANA PRZEPISÓW
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienieoutracie-1[1].doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik"WSO_dowod_osobisty_zgloszenie_utraty_zniszczenia_online[3].pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik"WSO_dowod_osobisty_zgloszenie_utraty_zniszczenia[4].pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowoduosobistego
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzeniadowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzeniadowodu osobistego w wersji elektronicznej
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
ZMIANA PRZEPISÓW
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dodano załącznik"WSO_wniosek_udostepnienie_dokumentacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym.[1].rtf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Udostępnienie dokumentacji-1[1].doc"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
ZMIANA PRZEPISÓW
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej zdowodem osobistym
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Udostępnieniedokumentacji-11.doc
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"WSO_wniosek_dane_z_rejestru_dowodow_osobistych[1].rtf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Udostępnienie_danych_z_RDO-1[2].doc"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o usostępnienie danych z RejestruDowodów Osobistych
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Udostępnienie_danych_z_RDO-10.doc
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna