Rejestr zmian w biuletynie

16.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o złożonym wniosku
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

15.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

13.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. "XI Grand Prix Zagłębia Miedziowego- Etap Głogów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego w trybie pozakonkursowym przez Fundacje "Owoc Głogu" pn. Artyści w przedszkolu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. "Szukamy nowych talentów w tenisie ziemnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. Warszawo-Ojczyzno Nasza"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. Warszawo-Ojczyzno Nasza"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizacje zadania pn. "wsparcie procesu szkoleniowego i startów zawodników TC Chrobry"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonych w trybie pozakonkursowym przez Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast" Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonych w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Automobilklub" Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie kultury,sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. " Lato z kulturą - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas wakacji".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości skłądania uwag na realizację zadania pn. Wydarzenie Kulturalno-religijne Festiwal Piosenki Religijnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. "Sztuka zdrowia 2019 - warsztaty dla seniorów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pt" Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu pn. "Trener osiedlowy- darmowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Głogowa"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Goliat"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie rozwoju sportu w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie piłka siatkowa mężczyzn
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie potwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie piłka ręczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie piłka nożna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Komisji Konkursowej Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka ręczna w Gminie Miejskiej Głogów w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019 - Lekcje regionalizmu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019 - Ferie z kulturą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego rozwoju sportu w dyscyplninie piłka ręczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizacje zadania pn. "Zajęcia pozalekcyjne z siatkówki"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn "III Biesiada Seniorów" -Stowarzyszenie A Jutro?
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Wakacje z ministrantami- kultura, tradycja i historia gór i Podhala" złozonego przez Parafię pw. Najświętszej Marii Królowej Polski w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. XXVI Festiwal Piosenki Religijnej z okazji Dnia Matki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury - "Lato z kulturą (...)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Wydawnictwo Głogów - poszukiwanie zaginionej historii"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - trener osiedlowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Szlakiem Adama Mickiewicza" złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”, Ostrowa Tumskiego w Głogowie, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu pn. Trener osiedlowy - darmowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Głogowa"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego kokursu ofert w zakresie rozwoju sportu w roku 2018 w zakresie piłki siatkowej mężczyzn
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu w roku 2018 w dyscyplinie piłka ręczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu w roku 2018 w dyscyplinie piłka nożna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka siatkowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenie komisji konkursowej w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka ręczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kulturyi dziedzictwa narodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu w 2017 r. w dyscyplinie piłka siatkowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu dot rozwoju sportu 2017 w dyscyplinie : piłka ręczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu dot. rozwoju sportu 2017 roku w dyscyplinie : piłka nożna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania "Koszykówka dla Dzieci i Młodziezy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pn. "Lekkaatletyka" złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej Stowarzyszenia "Dajmy Dzieciom Nadzieję"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pn. "II Głogowska Biesiada Seniorów" złożonego w trybie poza konkursowym przez Stowarzyszenie A juro?
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pn. " Sport drogą do usprawnienia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pt. " Dzieci i Ryby głos mają" złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pt"Wydanie książki biograficznej XXX lecie działalności Chóru Beati Cantores"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pt "Brazylijski ju-jitsu, zapasy dla dzieci" złożonej przez UKS Lions Głogów w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Głogow w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka siatkowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

12.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs Historia Glogowa dla najmłodszych- przewdonik edukacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - piłka nożna halowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - sportowe szkolenie dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie SPR CHROBRY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie LOK w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Towarzystwa Cyklistów Chrobry
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym -Automobilklub Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert pt. Trener Osiedlowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 20.01.2016 z dnia 21.01.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 21.01.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania w roku 2016 - sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie : piłka nożna z wyłączeniem piłki halowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu dot. rozwoju sportu 2017 - dyscyplina sportowa piłka nożna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursowe- rozwój sportu 2017 - pozostałe dyscypliny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursowe- rozwój sportu 2017- pilka siatkowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursowe- rozwój sportu 2017- dyscyplina piłka reczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - Międzyszkolny Klub Sportowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania w roku 2016 - sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie : piłka nożna z wyłączeniem piłki halowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie: piłka ręczna, z wyłączeniem piłki ręcznej dziewcząt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konursu ofert -sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie : piłka nożna, z wyłączeniem piłki nożnej halowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół - Organizacja i przeprowadzenie zawodów kolarskich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert - Realizacja projektu literacko-muzycznego nawiązującego do twórczości Adreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2016 w zakresie kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Komisji Konkursowej - SZANSA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty MKS Piast - plywanie złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie poza konkursowym - Euromaster
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszernie o możliwości składania uwag do oferty Automobilklub Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Komisji Konkursowej "Wakacje z kulturą" - 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursowe -Wakacje z kulturą 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym [
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartych konkursów Ofert Kulturalnych 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursowe na rok 2015 z zakresu kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stałycudzoziemcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stałycudzoziemcy.pdf
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stały obywatelepolscy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stały obywatelepolscy.pdf
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.2 karta usług zameldowanie na pobytczasowy obywatele polscy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.WSO.DELiDO.2 karta usług zameldowanie na pobytczasowy obywatele polscy.pdf
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.2 karta usług wymeldowanie z pobytustałego i czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.WSO.DELiDO.2 karta usług wymeldowanie z pobytustałego i czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.WSO.DELiDO.2 Karta usług zameldowanie na pobytczasowy cudzoziemcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.WSO.DELiDO.2 Karta usług zameldowanie na pobytczasowy cudzoziemcy.pdf
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.WSO.DELiDO.2 karta usług wydaniezaświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.WSO.DELiDO.2 karta usług wydaniezaświadczenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
zmiana stanowisk służbowych
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulainformacyjnaRODOprofilzaufany.docx"
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzenie, przedłużanie ważności i unieważnienie profilu ePUAP
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 11.12.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi - udostępnienie_danych_z_RDO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi - udostępnienie_danych_z_RDO.doc
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi - udostępnienie dokumentacjizwiązanej z dowodem osobistym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi -udostępnienie dokumentacji.doc
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi- zawiadomienie o utracie,uszkodzeniudowodu osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi- zawiadomienie o utracie,uszkodzeniudowodu osobistego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznikWSO_dowod_osobisty_zgloszenie_utraty_zniszczenia_online[3].pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi- zawiadomienie o utracie,uszkodzeniudowodu osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi- utrata dowodu osobistego1[1].doc
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów wdowodzie osobistym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszeniacertyfiaktów w dowodzie osobistym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług - dowód osobisty1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług wniosek na dowód.docx
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek na dowód w wersji elektronicznej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 216/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 215/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznikFORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_stałego_1.WSO.DELiDO.1
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznikFORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_czasowego_1.WSO.DELiDO.1.
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytuczasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.docx"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik do części B - wniosek o wpisanie do rejestruwyborców.docx
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik do części A - wniosek o wpisanie do rejestruwyborców.docx
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O WPIS DOREJSTRU WYBORCÓW
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kartausługi3.WSO.DELiDO.2.doc"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kartausługi2.WSO.DELiDO.2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 2.WSO.DELiDO.1.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 1.WSO.DELiDO.1_Wymeldowanie lubzameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynnościmetrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kartausługi1.WSO.DELiDO.2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 180/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

11.12.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 23.20.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 23.20.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 11.12.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna