Rejestr zmian w biuletynie

22.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 134/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Agnieszkę Bielat-Ślusarczyk.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 134/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Agnieszkę Bielat-Ślusarczyk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 8, wynajmowanego przez Panią Małgorzatę Białęcką.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 132/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 18, wynajmowanego przez Pana Lucjana Michalaka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 132/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 18, wynajmowanego przez Pana Lucjana Michalaka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert .doc"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GLO_M_10_mpzp_WDP_110kV_gez.zip"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GLO_M_9_mpzp_Zlota_Podkowa_110kV.zip"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GLO_M_8_mpzp_STN_110kV.zip"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "GLO_M_7_mpzp_SM_110kV.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 131/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: zmieniany Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa Nr 128/2020 z dnia 03 lipca 2020r. w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 1 wynajmowanego przez Panią Zofię Turską.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Głogowa zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 94/2020 z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie: odroczenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy Placu 1000 lecia 23 wynajmowanego przez Panią Annę Mieszczanowicz oraz Hannę Kozłowską Biuro Podróży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 129/2020 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa Nr 102/2020 z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez TJaudio sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna