Rejestr zmian w biuletynie

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie
Dotyczy dokumentu:
Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem wniosku na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Spis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. liczby gospodarstw rolnych i rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I N F O R M A C J A plakaty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik I N F O R M A C J A plakaty.docx
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu konsltacji do projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania BEzdomności na lata 2020-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dla wyborców podlegających w dniugłosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji wwarunkach domowych"
Dotyczy dokumentu:
Zrządzenie Nr 100/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - WEKiS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.06.2020

Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 9 czerwca 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000,00 zł”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Staszica 15 wynajmowanego przez Pana Zdzisława Kornagę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Querkus.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 wynajmowanego przez Stowarzyszenie Taksówkarzy Głogowskich „RADIO TAXI”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Staszica 15 wynajmowanego przez Pana Zdzisława Kornagę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Querkus.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, dz. nr 28 obr. 14
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 054/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.06.2020

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie i pismo.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 25.06.2020 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.4 projekt uchwaly nad Strategia ZintegrowanychInwestycji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.3 projekt Mieszkanie na Start.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bartłomiej Adamczak oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bartłomiej Adamczak oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 9.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 9.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 17.06.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 9.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa switchymodułowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna