Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. liczby gospodarstw rolnych i rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I N F O R M A C J A plakaty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik I N F O R M A C J A plakaty.docx
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu konsltacji do projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania BEzdomności na lata 2020-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dla wyborców podlegających w dniugłosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji wwarunkach domowych"
Dotyczy dokumentu:
Zrządzenie Nr 100/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - WEKiS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.06.2020

Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/20 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 9 czerwca 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000,00 zł”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Staszica 15 wynajmowanego przez Pana Zdzisława Kornagę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Querkus.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 wynajmowanego przez Stowarzyszenie Taksówkarzy Głogowskich „RADIO TAXI”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Staszica 15 wynajmowanego przez Pana Zdzisława Kornagę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Querkus.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, dz. nr 28 obr. 14
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 054/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.06.2020

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie i pismo.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 25.06.2020 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.4 projekt uchwaly nad Strategia ZintegrowanychInwestycji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.3 projekt Mieszkanie na Start.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bartłomiej Adamczak oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bartłomiej Adamczak oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 9.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 9.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 17.06.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 9.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa switchymodułowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o szkoleniach"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o szkoleniach
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o szkoleniach"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o szkoleniach
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie NR 99/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAXIM” Sp. j. Leszek Rosa, Józef Łobodziński .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 97/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Kamienna Droga 6 wynajmowanego przez Bogumiłę Radwańską - Zabudowa Wnętrz.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. Informacja na sesję ekologia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.2 WPF czerwiec.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.1 uchwała czerwiec.zip"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/207/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie odrzucenia skargi na uchwałę Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/206/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Głogów na rok szkolny 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/205/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/204/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Głogów do spółki prawa handlowego – Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/203/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/202/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Głogowie w 2015 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Glogów, położengo w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 wynajmowanego przez TECHMET W.K. Likus sp.j.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie: odroczenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy Placu 1000 lecia 23 wynajmowanego przez Pania Annę Mieszczanowicz oraz Hannę Kozłowska Biuro Podróży.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnościa Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przezz Pana Stanislawa Sznajder, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-DOM naprawa Sprzętu AGD Stanisław Sznajder.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 96/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Firmę „ROSIŃSKI”- Bogdan Rosiński.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnościa Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przezz Pana Stanislawa Sznajder, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-DOM naprawa Sprzętu AGD Stanisław Sznajder.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Glogów, położengo w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 wynajmowanego przez TECHMET W.K. Likus sp.j.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie: odroczenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy Placu 1000 lecia 23 wynajmowanego przez Pania Annę Mieszczanowicz oraz Hannę Kozłowska Biuro Podróży.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie: odroczenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy Placu 1000 lecia 23 wynajmowanego przez Pania Annę Mieszczanowicz oraz Hannę Kozłowska Biuro Podróży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Glogów, położengo w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 wynajmowanego przez TECHMET W.K. Likus sp.j.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 45/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540104108.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ -przesunięcie terminu skladaniaofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o szkoleniach"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja na temat I posiedzeń
Dotyczy dokumentu:
Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad RaportemGminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja na temat debaty nad Raportem o stanieGminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.docx"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna