Rejestr zmian w biuletynie

17.06.2019

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_rod_relaks-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały OSP Ruszowice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.Statut.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pomoc finansowa Kotla.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały OSP Ruszowice.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej - II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej - II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z dn.12.06.2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej - II
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z dn.12.06.2019
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 129/2019 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 74, 67-200 Głogów i Szkoły Podstawowej Nr 6 im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 18, 67-200 Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 129/2019 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 74, 67-200 Głogów i Szkoły Podstawowej Nr 6 im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 18, 67-200 Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 13.06.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 13.06.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja 4 z dnia 13.06.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 13.06.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelcacja 3 z dnia 13.06.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 13.06.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm. uchwały VII-70-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz dotychczasowego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała_usługi dodatkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.Zespół ds. opiniowania kandydatów naławników.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.Statut.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.w sprawie zasad udzielaniastypendiów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.2019-05-29.dotacja przedszkola iszkoły niepubliczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.2019-05-29 opłaty zaprzedszkole.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca dot. porozumienia międzygminnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała zmiana regulaminu ucpg.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zm mpzp Złota Podkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała zatwierdzająca wzory deklaracji_14.06.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała WPF czerwiec.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie zmiany dotacji ZGM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie wzory DE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała przyst. do zm. mpzp ZDP ASP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała o czestości i zakresie usług.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała - udzielenie odpowiedzi na skargę.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała - opłaty_14.06.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała - opłata z POD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały OSP Ruszowice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pomoc finansowa Kotla.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info. nt. gospodarki mieszkaniowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie 26 czerwca 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu grudniu 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu grudniu 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram posiedzeń komisji czerwiec 2019-2.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu grudniu 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

13.06.2019

Dotyczy dokumentu:
ZP nr 120 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za rok obrotowy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZP nr 119 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie za rok obrotowy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZP nr 118 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki głosowań jawnych z sesji IX z dnia 12 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 13.06.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -zameldowanie p. stały.docx"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -zameldowanie p. stały.docx"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -zameldowanie p. czasowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -wymeldowanie p. stały i czasowy, zgłoszenie wyjazdu zagranicę.docx"
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -zameldowanie p. czasowy - Kopia.docx"
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.WSO.DELiDO.2 klauzula ewidencja ludności -wydanie zaświadczenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 12.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 12.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 15.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 4.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 23.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.03.2 019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 13.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 12.06.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu grudniu 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu grudniu 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu grudniu 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zap na .Kom. wspólne.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 12.06.2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzieleniaabsolutorium.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opinia Kom. Rewizyjnej na temat wykonania budzetuza 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opinia RIO za 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opinia RIO do wniosku Kom. Rewizyjnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018rok.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdaniafinansoweza2018rok.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała - projekt wotum zaufania.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.2019-05-15 absolutorium2018.Kopia.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.2019-05-15 sprawozdanie2018.Kopia.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 18 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu grudniu 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej będącej w zasobie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

12.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej - II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź II i III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 077/2019 w sprawie: nieodpłatnego nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

11.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PMG w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Komunikację Miejską Spółka z o.o. w Głogowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja dotycząca "Incjatywy - Zmieniamy Gminy na Lepsze - wszyscy dbajmy o oszczędności w wydawaniu naszych podatków"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 145/3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna