Rejestr zmian w biuletynie

18.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w DZUUE.doc"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa odcinka linii napowietrznej średniego napięcia SN 20kV nr L-812 wraz z wymianą słupa ŻN linii napowietrznej SN 20kV na słup strunobetonowy wirowany" dz. o nr geod. 211 obr. I Nadodrze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Uchwały o zniżkach i wymiarach godzin.odt"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm. mpzp Piastów CiE.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm mpzp ZDP Ligum.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF kwiecień.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie utworzenia PrzedszkolaPublicznego Nr 15 w Głogowie, Plac Mieszka I 11 oraz nadania mustatutu..docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA umorzenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała RM w sprawie przekształcenia PrzedszkolaPublicznego nr 21 w Głogowie, ul. Ziemowita 2..docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała -płatności przez terminal.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała kwiecień.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie 24 kwietnia 2018 r..docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesje XLI w dniu 24.10.2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o realizacji zadań oświatowych.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyniki egzaminu gimnazjalnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Info. Szpital.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik budżet 24.10.2017r.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF 24.10.17.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały Obr. Pokoju- zmianauzasadnienia.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała powołania przedstawicieli RM.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik BR1projekt uchwały szcz.x.2017 październik2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik BR2-projekt regulaminu utrzym.czystości 2017-październik 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały In-vitro.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Głogowa zdnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia Regulaminu konsultacjispołecznych projektu Budżetu Ob ywatelskiego Miasta Głogowa na 2019rok"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP nr 20 do przepisów ochrony ppoż
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.04.2018

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. J.Słowackiego 31/1
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu

12.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 5, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, Szkoły Podstawowej Nr 7 im. S. Staszica, Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
P. Koch - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Vasicek - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Breitkopf - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 5, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, Szkoły Podstawowej Nr 7 im. S. Staszica, Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 5, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, Szkoły Podstawowej Nr 7 im. S. Staszica, Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna