Rejestr zmian w biuletynie

26.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe urzędników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe urzędników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE szablon.doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe urzędników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe urzędników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE szablon.doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kadry zarządzającej w Urzędzie Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE szablon.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Czysty druk oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe urzędników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Czysty druk oświadczenia majatkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Czysty druk oświadczenia majątkowego radnegogminy
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kadry zarządzającej w Urzędzie Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Czysty druk oświadczenia majatkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 82/2018 w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu dokonywania zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów pomiędzy Gminą Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 78/2018 w sprawie powołania składu Komisji oceniającej wnioski o zamianę lokali wchodzących
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o spotkaniu w/s urządzenia na działce gruntu nr 45/6 obr. 8 "Fabryczna" strzelnicy sportowej i skansenu militarnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną – dz. 22/15 i 22/17, obr.1 „Nadodrze”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. XXVI Festiwal Piosenki Religijnej z okazji Dnia Matki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 75/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 65/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odwołanie przetargu dz. nr 45/6, w obr. 8
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 032/2-018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

23.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek Hospicjum
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.04.2018

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę dz. nr 45/6, w obr. 8
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, dz. nr 274/1, obręb 4 "Chrobry" w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydanej decyzji
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.04.2018

Dotyczy dokumentu:
odwołanie przetargu dz. nr 45/6, w obr. 8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odwołanie przetargu dz. nr 45/6, w obr. 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury - "Lato z kulturą (...)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM nr 74/2018 z dn. 13.04.2018 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna