Rejestr zmian w biuletynie

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowane sprostowanie 3.docx"

29.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dotyczące naboru na Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjasnienie SIWZ Budowa budynku PP Nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę stanowisk sprzedaży chryzantem
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. nr 149/1 w obr. 10
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k. usługi transport wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi-podatek od środków transportowych.pdf 2018
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - podatek od środkówtransportowych.docx
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k.usługi opłata od psa wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi - opłata od posiadania psa.
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - opłata od posiadaniapsów.docx
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k. usług nieruchomość wrzesień.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi - podatek od nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - podatek odnieruchomości.docx
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k. usługi zwrot podatku akcyzowego wrzesień2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi - zwrot podatku akcyzowego.
Dotyczy dokumentu:
Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k.usługi ulgi wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi - ulgi w spłacie zobowiązańpodatkowych.
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k. usług rolny wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi - podatek rolny
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - podatek rolny.docx
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k.usługi leśny wrzesień.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - podatek leśny.docx
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi podatek leśny 2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowana zmiana ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie dz. 227 obr. I Nadodrze - ul. Sikorskiego dla potrzeb budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. Świerkowej na dz. nr 393/8 obr. XIII Brzostów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ Budowa budynku PP 7 w Głogowie przy ul.Moniuszki 4a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500231966.docx"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki:"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów – ul. H.Kołłątaja (Etap 2) i ul. Długa (Etap 5-8) w ramach realizacji zadania pn.: „Infrastruktura na Starym Mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów – ul. H.Kołłątaja (Etap 2) i ul. Długa (Etap 5-8) w ramach realizacji zadania pn.: „Infrastruktura na Starym Mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 195/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 195/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Cichych Pracowników Krzyża pn."Wyjazd integracyjno-krajoznawczy członków Centrum Ochotników Cierpienia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Cichych Pracowników Krzyża pn."Wyjazd integracyjno-krajoznawczy członków Centrum Ochotników Cierpienia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głogów Reja- aktualizacja wrzesień 2018.przedmiarzmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.2 PBiW Przekrój konstrukcyjny B-B.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PBiW opis zmiana.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar obowiazujacy SIEĆ_Wody_DN110PE_ul_REJA -zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres PWIK- mapa- zmiana siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjasnienie SIWZ Przebudowa ul. Reja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500230552.docx"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obr. 10
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna