Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 067/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych.docx
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi z załącznikami (deklaracje)
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja-uslugi dodatkowe(gruz).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja - placówki oświatowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja - garaże.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja - ogrody działkowe.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja - nieruchomości mieszane.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja - zamieszkałe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług opłaty za gosp.odpadami komumalnymi zzałącznikami (deklaracje).doc"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług ulgi.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja dod.Mieszkaniowe 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek Dod.Energetyczne 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stawki Energetyczne 2018r"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania kwartalne podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, sprawozdania półroczne podmiotów odbierających odpady komunalne.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi 3.1.zip
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania kwartalne podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, sprawozdania półroczne podmiotów odbierających odpady komunalne.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług sprawozdania kwartalne.doc"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania kwartalne podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, sprawozdania półroczne podmiotów odbierających odpady komunalne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych będących w zasobie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 108/2018
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania roczne Prezydenta Miasta Głogowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania roczne Prezydenta Miasta Głogowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi 5.1.zip
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania roczne Prezydenta Miasta Głogowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług 5- sprawozdanie roczne.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do wniosku - oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpis do rejestru działalnościregulowanej - odpady komunalne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług wpis do działalności reg.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi z załącznikiem
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na opróźnianiezbiorników bezodpływowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług zbiorniki bezod..doc"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych.docx"
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług 1 - analiza.doc"
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi

01.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Struktura organizacyjna - zał. nr 1 doZarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa Nr 11/2018 z dnia 23 lutego2018r.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura organizacyjna - załącznik nr 1 doZarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa Nr 28/2018 z dnia 24 maja2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 113.2018
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 12 NOWY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał Nr 1 do SIWZ NOWY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 8 do SIWZ nowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 8 do SIWZ nowy.docx
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 8 do SIWZ nowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał Nr 1 do SIWZ zmieniony.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ Przystosowanie PP nr 20 do przepisówochrony ppoż.- II etap.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DECYZJA 614-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja fontanna.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 110/2018
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym niegraniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 109.2018
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca spraw pracowniczych, organizacyjnych oraz wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór do Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie do naboru.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór do Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie do naboru.doc
Dotyczy dokumentu:
Taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna