Rejestr zmian w biuletynie

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW_W_e1.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW_KS_e1.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW_KD_e1.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar_STWIOR_UZGOD_PZT zbior.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PNB_2_cz3.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PNB_2_cz2.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PNB_2_cz1.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PNB_1_cz3.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PNB_1_cz2.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PNB_1_cz1.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "br drog_elektr_PZT_zr_san.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11_W_PZT(1).zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11_KS_PZT(1).zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wraz z budową odwodnienia i oświetlenia oraz budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wojska Polskiego w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Droga dla skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkiem TBS Nr 15”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek Hospicjum
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul.Bolesława Śmiałego w Głogowie - II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

30.04.2018

Dotyczy dokumentu:
M. Kumor - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w DZUUE II.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżeu GMG za I kwartał 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu GMG za 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamiany lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamiany lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o zamianę.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zamiany lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług - zamiana lokalu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zamiany lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zamiany lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zamiany lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o zamianę lokalu.doc

27.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Koliński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogłoszenia II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie,zmiana SIWZ IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 24 kwiecień 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 24 kwiecień 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 24 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy plus”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy plus”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXIX 384 17 zm. uchw. w sp. prog. wsp. rodz.wielo.19.09.17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy plus”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XXXIX 385 17 likw. i nad. naz.ulic i ron.19.09.17.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budowa ścieżek i alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ścieżek i alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna