Rejestr zmian w biuletynie

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek w obr. 9
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.62.2018 - Zarządzenie Nr 62/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.61.2018 - Zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia specjalistów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.59.2018Zarządzenie Nr 59/2018 Prezydenta Miasta z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.37.2018 - ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.02.2018 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.31.2018 - Zarządzenie Nr 31/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.30.2018 - Zarządzenie Nr 30/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie cofnięcia powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w gminie Miejskiej głogów- ul. Obr. pokoju i ul. Legnicka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka - IV postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów - ul. H. Kołłątaja (Etap2) i ul. Długa (Etap5-8)...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów – ul. H.Kołłątaja (Etap 2) i ul. Długa (Etap 5-8) w ramach realizacji zadania pn.: „Infrastruktura na Starym Mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przekazywania kart do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie

16.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowane sprostowanie ogłoszenia.docx"

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usług - dodatek energetyczny"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dodatek energetyczny 2016
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek Dod.Energetyczne 2018r.
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stawki Energetyczne 2018r
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usług - dodatki mieszkaniowe"
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług - dodatki mieszkaniowe
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek i Deklaracja - dodatki mieszkaniowe"
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek i Dekaracja - Dodatki Mieszkaniowe

12.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram prac Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogowie 15.10-19.10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
przetarg ustny nieograniczony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie dz. 227 obr. I Nadodrze - ul. Sikorskiego dla potrzeb budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. Świerkowej na dz. nr 393/8 obr. XIII Brzostów
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

11.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyjasnienie SIWZ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłane ogłoszenie do DZUUE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizacje zadania pn. "Zajęcia pozalekcyjne z siatkówki"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, obr.13
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna