Rejestr zmian w biuletynie

10.05.2018

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF maj 2018.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała budżet maj 2018.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROJEKTuchwały ul. Rudnowska1.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała Obwody głosowania - projekt dopodpisu.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Okręgi wyborcze 2018 - pop.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na nadzwyczajną sesję w dniu15.05.2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o zwołanie sesji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała aktualizacja zapotrzepowania nacieplo.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA - PRZYSTANKI.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02_Proj Uchwały ul I Sendlerowa.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik dla radnych odstąpienie od żądania zwrotubonifikaty ragan.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt podziału na okręgi wyborcze 2018 -1.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 26.03.2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt Izba.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały Moniuszki.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały pomoc - sciezka rowerowa.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały Sikorskiego i Woj. Polskiego.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt Uchwały w sprawie trybu udzielania irozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych zzałącznikami na 2018 rok 7.03.2018.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała budżetowa 26.03.2018.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała o zniżkach i wymiarach godzin.odt
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała w sprawie konsultacji społecznych - BOna 2018 r..docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała WPF 26.03.2018.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta katalogowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
V i VI przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 047/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony ul. Północna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Połączenie napowietrznych linii 110kV od ist. S-458 od słupa nr 101 do słupa nr 1 linii S-485a" - dz. nr 1 obr. XIII Brzostów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w DZUUE III.docx"
Dotyczy dokumentu:
M. Śliwiński - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego A. Kolińskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego M. Kędziory
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego R.Goli-Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Norberta Penzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Zbigniewa Sienkiewicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Zbigniewa Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P. Chruszcz - ośw. majątkowe za 2017 r."

08.05.2018

Dotyczy dokumentu:
J. Żołnierczyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Szmołda - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Sarzyński - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Z. Sienkiewicz - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cz. Sawicki - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rosińska - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
S. Majewski - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
N. Penza - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A. Krechowiec oświadczenie majątkowe 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Rosińska - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 045/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
S. Majewski - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogłoszenia III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie,zmiana SIWZ V.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
N. Penza - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Krechowiec oświadczenie majątkowe 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XLIX/501/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XLIX/500/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/499/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów instrumentem płatniczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/498/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Głogów i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/497/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/496/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/495/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/484/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską w Głogowie, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/494/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 15 w Głogowie, Plac Mieszka I 11 oraz nadania mu statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/493/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie, ul. Ziemowita 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 044/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarxządzenie Nr 043/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 040/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przteargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

06.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 041/2018 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

04.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa ścieżek i alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna