Rejestr zmian w biuletynie

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 19 lutego 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZHP- Odwołanie, Decyzja Prezydenta 2016 -Konkurs Ofert
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie, Konkurs Ofert na 2016 r. Pomoc Społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia z dnia 13.01.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie Pomocy Społecznej z dnia 15.01.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZHP- Odwołanie, Decyzja Prezydenta 2016 -Konkurs Ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZHP- Odwołanie, Decyzja Prezydenta 2016 -Konkurs Ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE- Trener osiedlowy- darmowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na prowadzenie Banku Żywności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na wkłady własne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej z dnia 03.06.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej z dnia 03.06.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego zlozonego w trybie poza konkursem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji - wkłady własne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji - przewodnik edukacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w zakresie wkładów własnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Publicznych Konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - projekt literacko-muzyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji Projektu Programu Współpracy na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta poza konkursowa Stowarzyszenia Klubu Kibiców Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację wieloletniego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 110/2016 PMG w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Głogowa o złożonym wniosku
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna