Rejestr zmian w biuletynie

10.08.2018

Dotyczy dokumentu:
ZBIORCZE INFORMACJE O PETYCJACH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 171.2018

07.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kaluzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kaluzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O WPIS DOREJSTRU WYBORCÓW"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O WPIS DOREJSTRU WYBORCÓW
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O WPIS DOREJSTRU WYBORCÓW.pdf
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznikWniosek_o_wpisanie_wyborcy_do_rejestru_wyborców_3.WSO.DEliDO.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznikPisemna_deklaracja_o_wpisanie_wyborcy_do_rejestru_wyborców_3.WSO.DELiDO.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pisemna_deklaracja_3.WSO.DELiDO.1"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Wniosek_o_wpisanie_wyborcy_do_części_B_rejestru__wyborców_3.WSO.DEliDO.1."
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Wniosek_o_wpisanie_wyborcy_do_części_A_rejestru__wyborców_3.WSO.DEliDO.1."
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O WPIS DOREJSTRU WYBORCÓW"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu w związku ze zmianą przepisów
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie danych_2.WSO.DELiDO.1"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi 2.WSO.DELiDO.1."
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie danych_2.WSO.DELiDO.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 2.WSO.DELiDO.1._Udostępnieniedanych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkaniacudzoziemców.pdf
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu w związku ze zmianą przepisów
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi 1.WSO.DELiDO.1_Wymeldowanie lubzameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynnościmetrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 1.WSO.DELiDO.1_Wymeldowanie lubzameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynnościmetrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 1.WSO.DELiDO.1_Wymeldowanie lubzameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynnościmetrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznikFORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_stałego_1.WSO.DELiDO.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznikFORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_czasowego_1.WSO.DELiDO.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik"FORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_czasowego_1.WSO.DELiDO.1."
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik"FORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_stałego_1.WSO.DELiDO.1"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi 1.WSO.DELiDO.1_Wymeldowanie lubzameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynnościmetrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"

06.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWE przedmiary pdf.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWE PRZEDMIARY.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik NOWE PRZEDMIARY.zip
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWE PRZEDMIARY.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik NOWE przedmiary.zip
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek w obr. 9
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz urzedników wyborczych Miasta Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna