Rejestr zmian w biuletynie

28.10.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 28.10.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalego na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.876.293,42 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.876.293,42 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

25.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za III kwartała 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 18 października 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XIV z dnia 18 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sesja_24-10-2019.zip"
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja z dnia 24.10.2019 r. - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa chodników na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul.Kazimierza Wielkiego - droga wojewódzka nr 292 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 84/6 obr. 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr geod. 316/1 obr. 13
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu marzec 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.10.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 23.20.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INTERPELACJA 29.05.2019 r.-2.docx"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 17.10.2019 r. i odpowedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 17.10.2019 r. i odpowedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 23.10.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 17.10.2019 r. i odpowedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna