Rejestr zmian w biuletynie

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usług - dodatek energetyczny"
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dodatek energetyczny 2016
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatek energetyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek Dod.Energetyczne 2018r.
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Stawki Energetyczne 2018r
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta Usług - dodatki mieszkaniowe"
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług - dodatki mieszkaniowe
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek i Deklaracja - dodatki mieszkaniowe"
Dotyczy dokumentu:
Dodatki mieszkaniowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek i Dekaracja - Dodatki Mieszkaniowe

12.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram prac Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogowie 15.10-19.10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
przetarg ustny nieograniczony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie dz. 227 obr. I Nadodrze - ul. Sikorskiego dla potrzeb budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. Świerkowej na dz. nr 393/8 obr. XIII Brzostów
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

11.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyjasnienie SIWZ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłane ogłoszenie do DZUUE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizacje zadania pn. "Zajęcia pozalekcyjne z siatkówki"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, obr.13
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

09.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie 3 SIWZ -wizja lokalna.pdf"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna