Rejestr zmian w biuletynie

24.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka- 2 postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Wymiana systemualarmu ppoż.- I etap.doc"

23.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierajacych azbest
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek, oświadczenie, klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Sprawy związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierajacych azbest
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek + o-wiadczenie dot. wyrobów budowlanychzawierajšcych azbest.doc
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. miejsc do plakatowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi dojazdowej wraz miejscami postojowymi przy ul. Obr. Pokoju 30a-b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18-18G”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa macierzy do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
„Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18-18G”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30 a-b”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowana zmiana ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wyadnie dowodu osobistego w formieelektronicznej
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
ZMIANA PRZEPISÓW
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienieoutracie-1[1].doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik"WSO_dowod_osobisty_zgloszenie_utraty_zniszczenia_online[3].pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik"WSO_dowod_osobisty_zgloszenie_utraty_zniszczenia[4].pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowoduosobistego
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzeniadowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzeniadowodu osobistego w wersji elektronicznej
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
ZMIANA PRZEPISÓW
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dodano załącznik"WSO_wniosek_udostepnienie_dokumentacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym.[1].rtf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Udostępnienie dokumentacji-1[1].doc"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
ZMIANA PRZEPISÓW
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej zdowodem osobistym
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Udostępnieniedokumentacji-11.doc
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"WSO_wniosek_dane_z_rejestru_dowodow_osobistych[1].rtf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Udostępnienie_danych_z_RDO-1[2].doc"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o usostępnienie danych z RejestruDowodów Osobistych
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Udostępnienie_danych_z_RDO-10.doc
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.08.2018

Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SWZ II.pdf"

20.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa ul.Morcinka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 170 /2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 170 /2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 159 /2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 159 /2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 152/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 136/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 136/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzemnie Nr 175/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzemnie Nr 175/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 175.2018

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna