Rejestr zmian w biuletynie

18.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Nasze strony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nasze strony
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały promocyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały promocyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały promocyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karty usług
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji Nr XXIV z dnia 18 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany zwiazane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 16.03.2020r. do odwołania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi wpis do działalności reg.2019.doc
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.
Dotyczy dokumentu:
Roboty budowlano - montażowe w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury” – dokończenie zadania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roboty budowlano - montażowe w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury” – dokończenie zadania.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "deklaracja ogrody działkowe" na"4.deklaracja ogrody działkowe"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja ogrody działkowe"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.deklaracja_-_ogrody_dzialkowe_ryczalt_2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług.docx

16.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Ofert pn. "Lato z kultura 2017"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości skłądania uwag na realizację zadania publicznego pt. "Jubileuszowy XXV Festiwal Piosenki Religijnej z okazji Dnia Matki"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - trener osiedlowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn."Działalność na rzecz osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie pomocy społecznej - schronienie dla bezdomnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn "Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - rozwój sportu 2018 - pozostałe dyscypliny sportowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 10/2020 z dn. 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - rozwój sportu 2018 - dyscyplina piłka siatkowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 10/2020 z dn. 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Głogowie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZPM Nr 10/2020 z dn. 16.03.2020r. wsprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski wGłogowie" na "WO.DOK.120.10.2020/ZPM Nr 10/2020 z dn. 16.03.2020r. wsprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski wGłogowie"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - rozwój sportu 2018 - dyscyplina piłka ręczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 10/2020 z dn. 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZPM Nr 10/2020 z dn. 16.03.2020r. w sprawieograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Głogowie
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - rozwój sportu 2018- dyscyplina piłka nożna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 10/2020 z dn. 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Profilaktyka uzależnień i Promocji Zdrowia 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie kultury - ferie z kulturą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie kultury - regionalizm
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 10/2020 z dn. 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.03.2020

Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obwieszczenie o wydanej decyzji
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie o wydanej decyzji"
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych , dz. nr 28 obr. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Polecenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczące obradowania na sesjach w związku z sytuacją kryzysową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polecenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczące obradowania na sesjach w związku z sytuacją kryzysową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna