Rejestr zmian w biuletynie

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 130/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 27 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na wniosek radnego N. Penzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na wniosek radnego S. Majewskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na wniosek radnej J. Marcinów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na wniosek radnej E. Rybak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego S. Majewskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego P. Chruszcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego P. Chruszcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2018-06-28-12-55-38-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego P. Chruszcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego P. Chruszcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2018-06-28-12-42-36-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego P. Chruszcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/519/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/518/18 Rady miejskiej w Głogowie w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/517/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmien budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmien budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała L516 z 18.06.18.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmien budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmien budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LI.516.18 w spr. zmian budżetu Gminy MiejskiejGłogów na 2018 r..doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmien budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY II zał nr 7 opis sprzętu IT .doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/515/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/514/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedziba w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/513/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów - Huta w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/512/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałe Nt XIV/114/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/511/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejska Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/510/18 Rady Miejskiej w Głogowie zmieniająca uchwałę Nr XLV/455/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/508/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.128.2018 / ZARZĄDZENIE NR 128/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25.06.2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 ul. Andromedy 23, 67-200 Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/507/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/506/18 Rady Miejskiej w Głogowie zmieniająca uchwałę Nr XLI/402/17 Rady Miejskiej w GŁogowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/506/18 Rady Miejskiej w Głogowie zmieniająca uchwałę Nr XLI/402/17 Rady Miejskiej w GŁogowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna