Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 7/2020 OKW nr 3 w Legnicy w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie drugiej urny wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 6/2020 OKW nr 3 w Legnicy w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze godziny rozpoczęcia głosowania w wyborach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru lokali wyborczych w dniu 26.06.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za rok obrotowy 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz przeznaczenia zysku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie za rok obrotowy 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 106/2020 PrezydentaMiasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r." na "Zarządzenie Nr 106/2020Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 102/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez TJaudio sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 059/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem usługowym stanowiącym własność dzierżawcy, obr. 9 Żarków
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Krochmalnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.06.2020

Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO - informacje administratora danych osobowych"

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie
Dotyczy dokumentu:
Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem wniosku na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Spis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. liczby gospodarstw rolnych i rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I N F O R M A C J A plakaty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik I N F O R M A C J A plakaty.docx
Dotyczy dokumentu:
Protokół z przebiegu konsltacji do projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania BEzdomności na lata 2020-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dla wyborców podlegających w dniugłosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji wwarunkach domowych"
Dotyczy dokumentu:
Zrządzenie Nr 100/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - WEKiS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna