Rejestr zmian w biuletynie

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie z dn. 23.06.2020 r. dot. drogi przy cmentarzu os. Brzostów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie kandydata"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie kandydata
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 112/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o niekaralności"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie kandydata"
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - unieważnienie cz. VII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace pozradkowe wynajetym transportem na terenie miasta Głogowa - unieważnienie cz. VII
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Prace pozradkowe wynajetym transportem na terenie miasta Głogowa - unieważnienie cz. VII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Komunikat nieodpłatna pomoc prawna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zwyjasnieniem.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - rejestr wyborców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pełnomocnictwo zgoda.DOC"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pełnomocnictwo wniosek.DOC"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie dogłosowania.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o dopisanie wyborcy do spisu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rafael Rokaszewicz oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje wyborcze dla mieszkańców w sprawie ponownego głosowania (II tura) w dniu 12 lipca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie dogłosowania"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie dogłosowania
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Przemysłowej 31 wynajmowanego przez Pana Włodzimierza Cwynar prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELTIM Włodzimierz Cwynar.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk zgłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne w przypadku ewentualnego ponownego głosowania - II tura wyborów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 152/2020"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 151/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 150/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 149/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 146/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 144/2020"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja na temat głosowania korespondencyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja na temat głosowaniakorespondencyjnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi ( ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn.Przebudowa PP nr 7 wraz z dojazdem od ul.Konopnickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert -Prace porządkowewynajętym ciagnikiem cześć I,II,III,IV,V,VI,VII.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 28 położonej w obrębie 14 "Nosocice" m. Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 139/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 128/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 127/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie 126/2020"
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji Nr XXVII z dnia 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 25.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 22.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 22.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 26.06.20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 22.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wydawania kart
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 7/2020 OKW nr 3 w Legnicy w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie drugiej urny wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 6/2020 OKW nr 3 w Legnicy w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze godziny rozpoczęcia głosowania w wyborach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru lokali wyborczych w dniu 26.06.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za rok obrotowy 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz przeznaczenia zysku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie za rok obrotowy 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 106/2020 PrezydentaMiasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r." na "Zarządzenie Nr 106/2020Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 102/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez TJaudio sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 059/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem usługowym stanowiącym własność dzierżawcy, obr. 9 Żarków
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Krochmalnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.06.2020

Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ośw. majątkowe stan na 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego – Prezydenta Miasta Głogowa o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO - informacje administratora danych osobowych"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna