Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Rzecznika Prezydenta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Rzecznika Prezydenta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na stanowiskoPodinspektora w Biurze Rzecznika Prezydenta"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Dziale Infrastruktury Miasta - Dział Komunalny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji -Dział Promocji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Rzecznika Prezydenta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 5.02.20202 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 5.02.20202 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 3.03.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 5.02.20202 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 19.02.2020 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 19.02.2020 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 3.03.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 19.02.2020 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.03.2020

Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu - Dział Kultury i Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aneks nr 1 do ogłoszenia o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska – Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z otwartego konkursu ofert dot rozwoju sportu na terenie miasta Głogowa w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 19.02.2020 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/183/20 Rady Miejskiej w GŁogowie z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.02.2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów oraz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.02.2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów oraz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 025/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 024/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 19 lutego 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZHP- Odwołanie, Decyzja Prezydenta 2016 -Konkurs Ofert
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie, Konkurs Ofert na 2016 r. Pomoc Społeczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia z dnia 13.01.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie Pomocy Społecznej z dnia 15.01.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZHP- Odwołanie, Decyzja Prezydenta 2016 -Konkurs Ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZHP- Odwołanie, Decyzja Prezydenta 2016 -Konkurs Ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE- Trener osiedlowy- darmowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na prowadzenie Banku Żywności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na wkłady własne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej z dnia 03.06.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej z dnia 03.06.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego zlozonego w trybie poza konkursem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji - wkłady własne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji - przewodnik edukacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w zakresie wkładów własnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Publicznych Konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - projekt literacko-muzyczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji Projektu Programu Współpracy na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta poza konkursowa Stowarzyszenia Klubu Kibiców Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację wieloletniego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 110/2016 PMG w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Głogowa o złożonym wniosku
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna