Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2018

Dotyczy dokumentu:
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Klazula infomracyjna o przetwarzaniudanych osobowych" na "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych"
Dotyczy dokumentu:
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klazula infomracyjna o przetwarzaniu danychosobowych"
Dotyczy dokumentu:
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.docx
Dotyczy dokumentu:
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2018

Dotyczy dokumentu:
I. Owczarek oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I. Dudek oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I. Herba oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
H. Dziadkowiec oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Szajowska oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Ruszkowska oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Czyż oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
D. Stawecki oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
D. Piwień oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
D. Kubiak oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Suchocka oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Stasiak oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Markowska-Oling oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Mareńczak-Piechocka oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Zawadzka oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Zarzycka oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Piotrowska oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Kupczyńska oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Krzemień oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Kozak oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Keep oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Bryl oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Baranowicz oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Szałachanowicz oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
T. Długosz oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Myśków oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Kapela oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P. Kukła oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
D. Twardy oświadczenie majątkowe końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
D. Twardy oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
D. Grzybowska oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Zimny oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Wańkowicz oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Tórz oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Stachak oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Gornostaj oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Śliwińska-Calów oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Szymański oświadczenie majątkowe końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Szymański oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Perucki oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Brasse-Juźwiak oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
B. Kowalczykowska oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Malica oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P. Poznański oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Rokaszewicz oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

11.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usługi podatek leśny 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi-podatek leśny
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Połączenie napowietrznych linii 110kV od ist. S-458 od słupa nr 101 do słupa nr 1 linii S-485a” - działka o nr geod. 1 – obręb 13”Brzostów” w Głogowie oraz działka o nr geod. 436 – obręb Ruszowice gm. Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - opłata od posiadaniapsów.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - podatek od środkówtransportowych.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - podatek rolny.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - podatek leśny.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - podatek odnieruchomości.docx"

08.06.2018

Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu październiku 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu październiku 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram posiedzeń komisji czerwiec 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu październiku 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik harmonogram posiedzeń komisji marzec 2018.doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu październiku 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu październiku 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na sesję LI w dniu 18 czerwca2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana uchwała za świadczenia przekraczajacepodstawę programową 2018 PROJEKT.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm.mpzp Huta 18.06.18.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci przedszkolipublicznych w Głogowie.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w spr. zasad usytuowania punktówVI.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w spr. maksymaln. liczby zezwoleńVI.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprawozdanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zatwierdzenie sprawozdania za 2017 r..docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROJEKT uchwały zmiana regulaminu czystości.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały 05.2018 TBS.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały 2 800 000,00 Chrobry S.A..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROJEKT UCHWAŁY - schronienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt absolutorium prezydenta za 2017r..docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opłata targowa - zmiana uchwały VI.2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "infromacja na sesję nt. zieleni i problemówekologicznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o zwołanie sesji.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na nadzwyczajną sesję w dniu15.05.2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Okręgi wyborcze 2018 - pop.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała Obwody głosowania - projekt dopodpisu.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROJEKTuchwały ul. Rudnowska1.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała budżet maj 2018.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF maj 2018.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LIV w dniu 16 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansów Publicznych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
A. Koliński - oświadczenie za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Wakacje z ministrantami- kultura, tradycja i historia gór i Podhala" złozonego przez Parafię pw. Najświętszej Marii Królowej Polski w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 114.2018
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzenie, przedłużanie ważności i unieważnienie profilu ePUAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzenie, przedłużanie ważności i unieważnienie profilu ePUAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KlauzulainformacyjnaRODOprofilzaufany.docx"
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzenie, przedłużanie ważności i unieważnienie profilu ePUAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kartausług2-profilzaufany.docx"
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzenie, przedłużanie ważności i unieważnienie profilu ePUAP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa odcinka linii napowietrznej średniego napięcia SN 20kV nr L-812 wraz z wymianą słupa ŻN linii napowietrznej SN 20kV na słup strunobetonowy wirowany" dz. o nr geod. 211 obr. I Nadodrze
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna