Rejestr zmian w biuletynie

04.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska - Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem w punktach odbioru odpadów komunalnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Rzecznika Prezydenta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Rzecznika Prezydenta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na stanowiskoPodinspektora w Biurze Rzecznika Prezydenta"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Dziale Infrastruktury Miasta - Dział Komunalny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji -Dział Promocji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Rzecznika Prezydenta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 5.02.20202 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 5.02.20202 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 3.03.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 5.02.20202 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 19.02.2020 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 19.02.2020 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 3.03.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 19.02.2020 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Roboty budowlano - montażowe w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury” – dokończenie zadania.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Roboty budowlano - montażowe w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury” – dokończenie zadania.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Bieżąceutrzymanie zieleni.doc"
Dotyczy dokumentu:
„Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2020

Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu - Dział Kultury i Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aneks nr 1 do ogłoszenia o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska – Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z otwartego konkursu ofert dot rozwoju sportu na terenie miasta Głogowa w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 19.02.2020 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/183/20 Rady Miejskiej w GŁogowie z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.02.2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów oraz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.02.2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów oraz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 025/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 024/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 19 lutego 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZHP- Odwołanie, Decyzja Prezydenta 2016 -Konkurs Ofert
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna