Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2020

Dotyczy dokumentu:
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

08.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania wieloletniego w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn."30 lat odbudowy Starego Miasta w Głogowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej Stowarzyszenia "DOM"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn."Ferie z kulturą"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Trener osiedlowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia wkładów własnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej Głogowskiego Stowarzyszenia "AGATA"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej Hufiec ZHP Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej - Stowarzyszenie "Zwiedzak"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej - Stowarzyszenie "Zwiedzak"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia wkładów własnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie w przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 164 z dn. 4.09.2019 roku w sprawie publicznych konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM nr 3/2020 z dn. 13.01.2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Głogów w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka siatkowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku "o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych" na obszarze admistracyjnym Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Roboty budowlano-montażowe w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury – dokończenie zadania”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r B. Sobolewska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r K. Chrabańska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Cymbaluk - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I. Dudek - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Wilczyńska - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
W. Paszek - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kubiak - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Sobolewska - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiesława Wysocka - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Wilczyńska - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzywacz Regina - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kurzak Ewa - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kozak Anna - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Piwień Dorota - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Ewa Czyż
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Piotr Miselis
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Cymbaluk - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K. Rączka - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A. Piotrowska - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
B. Markowska-Oling - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wiesława Paszek - oświadczenie majątkowe (początkowe)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Kłósek - oświadczenie majątkowe (początkowe)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Chrabańska - oświadczenie majątkowe (początkowe)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Karwat - oświadczenie majątkowe (końcowe)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urszula Rybarczyk - oświadczenie majątkowe (końcowe)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Barbara Lis-Piwońska - oświadczenie majątkowe (końcowe)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jan Zubowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Szulc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Strzęciwilk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Malica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Rybak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Strzęciwilk (2).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jan Zubowski - wrzesień.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rybak Leszek - listopad.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strzęciwilk Mirosław - grudzień.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szulc Leszek (koniec pracy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szulc Leszek - korekta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poznański Piotr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kowalczykowska Bożena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rokaszewicz Rafael
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Brasse-Juźwiak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rokaszewicz Rafael (kwiecień)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Malica Anna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kowalczykowska Bożena (kwiecień)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Brasse-Juźwiak (kwiecień)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kowalczykowska Bożena - korekta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rokaszewicz Rafael - korekta, początek kadencji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rokaszewicz Rafael - korekta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poznański Piotr (kwiecień)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szałachanowicz Elzbieta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urban Szambelan Monika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stachak Beata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Malica Anna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śliwińska-Calów Anna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tórz Beata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gornostaj Beata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szymański Artur
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Twardy Dagmara
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wańkowicz Bogumiła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szlempo Iwona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzybowska Danuta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załucki Jerzy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kociatyn Jan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kapela Renata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Myśków Robert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urban Szambelan Monika (kwiecień)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Długosz Teresa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szlempo Iwona (sierpień)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szlempo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kociatyn Jan - korekta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szlempo Iwona - korekta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kapela Renata - korekta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Długosz Teresa - korekta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Perucki Artur
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urban Monika - korekta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urban Monika - korekta roczna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roman Kulczycki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Długosz Teresa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzybowska Danuta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gornostaj Beata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kociatyn Jan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kapela Renata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poznański Piotr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mysków Robert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szlempo Iwona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śliwińska-Calów Anna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tórz Beata
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szymański Artur
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wańkowicz Bogumiła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urban Monika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załucki Jerzy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załucki Jerzy - korekta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monika Urban-Szambelan - październik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Twardy Dagmara
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.04.2020

Dotyczy dokumentu:
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie edukacji ekologicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji-Dział Nadzoru Inwestycyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie edukacji ekologicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 049/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 25.03.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 25.03.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 25.03.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 1.04.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 013/2020 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

04.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalego na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 28 w obr. 14 "Nosocice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 048/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano Obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalego na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalego na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalego na dzień 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 045/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 044/2020 w sprawie: umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i opłat z tytyłu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna