Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Zmiany zwiazane z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 16.03.2020r. do odwołania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi wpis do działalności reg.2019.doc
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.
Dotyczy dokumentu:
Roboty budowlano - montażowe w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury” – dokończenie zadania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roboty budowlano - montażowe w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury” – dokończenie zadania.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "deklaracja ogrody działkowe" na"4.deklaracja ogrody działkowe"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "deklaracja ogrody działkowe"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.deklaracja_-_ogrody_dzialkowe_ryczalt_2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług.docx

13.03.2020

Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obwieszczenie o wydanej decyzji
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie o wydanej decyzji"
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych , dz. nr 28 obr. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Polecenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczące obradowania na sesjach w związku z sytuacją kryzysową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polecenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczące obradowania na sesjach w związku z sytuacją kryzysową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

11.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 marca 2020 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu dorealizacji projektu partnerskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 marca 2020 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11marca 2020 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 marca 2020 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Inwestycji - Dział Nadzoru Inwestycyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu - Dział Kultury i Sportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna