Rejestr zmian w biuletynie

29.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dotyczące naboru na Podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjasnienie SIWZ Budowa budynku PP Nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę stanowisk sprzedaży chryzantem
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. nr 149/1 w obr. 10
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k. usługi transport wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi-podatek od środków transportowych.pdf 2018
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - podatek od środkówtransportowych.docx
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k.usługi opłata od psa wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi - opłata od posiadania psa.
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - opłata od posiadaniapsów.docx
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k. usług nieruchomość wrzesień.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi - podatek od nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - podatek odnieruchomości.docx
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k. usługi zwrot podatku akcyzowego wrzesień2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi - zwrot podatku akcyzowego.
Dotyczy dokumentu:
Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k.usługi ulgi wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi - ulgi w spłacie zobowiązańpodatkowych.
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k. usług rolny wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi - podatek rolny
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - podatek rolny.docx
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "k.usługi leśny wrzesień.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula inform. wrzesień 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna - podatek leśny.docx
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usługi podatek leśny 2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowana zmiana ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie dz. 227 obr. I Nadodrze - ul. Sikorskiego dla potrzeb budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. Świerkowej na dz. nr 393/8 obr. XIII Brzostów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ Budowa budynku PP 7 w Głogowie przy ul.Moniuszki 4a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500231966.docx"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki:"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów – ul. H.Kołłątaja (Etap 2) i ul. Długa (Etap 5-8) w ramach realizacji zadania pn.: „Infrastruktura na Starym Mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów – ul. H.Kołłątaja (Etap 2) i ul. Długa (Etap 5-8) w ramach realizacji zadania pn.: „Infrastruktura na Starym Mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 195/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 195/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Cichych Pracowników Krzyża pn."Wyjazd integracyjno-krajoznawczy członków Centrum Ochotników Cierpienia"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Cichych Pracowników Krzyża pn."Wyjazd integracyjno-krajoznawczy członków Centrum Ochotników Cierpienia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głogów Reja- aktualizacja wrzesień 2018.przedmiarzmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.2 PBiW Przekrój konstrukcyjny B-B.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PBiW opis zmiana.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar obowiazujacy SIEĆ_Wody_DN110PE_ul_REJA -zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakres PWIK- mapa- zmiana siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjasnienie SIWZ Przebudowa ul. Reja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500230552.docx"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obr. 10
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana 2 SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogł.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 189/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego oraz socjalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 192/2018 w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 2 w Głogowie dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Rejon Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka - IV postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka - IV postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 193/2018 w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na okres do 3 miesięcy
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 193.2018
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną, w obr. 9
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna