Rejestr zmian w biuletynie

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 130/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 27 czerwca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na wniosek radnego N. Penzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na wniosek radnego S. Majewskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na wniosek radnej J. Marcinów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na wniosek radnej E. Rybak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego S. Majewskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego P. Chruszcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego P. Chruszcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2018-06-28-12-55-38-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego P. Chruszcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego P. Chruszcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2018-06-28-12-42-36-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego P. Chruszcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/519/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/518/18 Rady miejskiej w Głogowie w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/517/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmien budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmien budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała L516 z 18.06.18.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmien budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmien budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LI.516.18 w spr. zmian budżetu Gminy MiejskiejGłogów na 2018 r..doc
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmien budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY II zał nr 7 opis sprzętu IT .doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/515/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/514/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedziba w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/513/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów - Huta w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/512/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałe Nt XIV/114/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/511/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejska Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/510/18 Rady Miejskiej w Głogowie zmieniająca uchwałę Nr XLV/455/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/509/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/508/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.128.2018 / ZARZĄDZENIE NR 128/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25.06.2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 ul. Andromedy 23, 67-200 Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/507/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/506/18 Rady Miejskiej w Głogowie zmieniająca uchwałę Nr XLI/402/17 Rady Miejskiej w GŁogowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/506/18 Rady Miejskiej w Głogowie zmieniająca uchwałę Nr XLI/402/17 Rady Miejskiej w GŁogowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Skład komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego RM w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego RM w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ul. Osadników 2B/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego RM w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego RM w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY zał nr 7 opis sprzętu IT .doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ Przebudowa ul. Morcika I i II etap.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ Przebudowa ul. Morcika I i II etap.docx
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 127/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 126/2018 Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Połączenie napowietrznych linii 110kV od ist. S-458 od słupa nr 101 do słupa nr 1 linii S-485a” - działka o nr geod. 1 – obręb 13”Brzostów” w Głogowie oraz działka o nr geod. 436 – obręb Ruszowice gm. Głogów
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

25.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 124/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczeń tymczasowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o uzupełniającym naborze na ławników Sądu Okręgowego w Legnicy na kadencję 2016 - 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar Nadodrzański w Głogowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obr.14
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna