Rejestr zmian w biuletynie

05.04.2019

Dotyczy dokumentu:
zarządzenie Nr 073/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 73.2019
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w spr. statutu MAH 04.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała zezwolenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała - porozumienie z GDDKiA - zatokaautobusowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_rondo_wojska_polskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_rondo_legnicka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_kladka-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pr. stypend. 15.04.19.Kopia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała rada Społeczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pr. Kadn.Pr.Gos. 15.04.19..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała WPF kwiecień.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała budżet kwiecień.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 15.04.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała taryfy opłat.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.Projekt. Program zwierzęta2019-02-19.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.OplataIzbaWytrzezwien.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.Projekt.stautMORiUS.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm. mpzp os. Hutnik proj. uchwaly.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała przyst. do zm. mpzp szpitala.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projkt uchwały ws. Programu OchornySrodowiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt zm. uchwały IV-42-19.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała WPF marzec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała budżetowa marzec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję 27.03.2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram posiedzeń komisji kwiecień 2019-2.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 20.03.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 20.03.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 20.03.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru z dn.14.12.2018r. na stanowisko Podinspektora w Biurze Rzecznika Prezydenta
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

04.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.WSO.DELiDO.2 wzór - wniosek o wydaniezaświadczenia o zameldowaniu.doc"
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.WSO.DELiDO.2 wzór - pełnomocnictwo.doc"
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.WSO.DELiDO.2 Karta usług zameldowanie na pobytczasowy cudzoziemcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk. Pełnomocnictwo.doc
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.WSO.DELiDO.2 wzór - pełnomocnictwo.doc"
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.WSO.DELiDO.2 Karta usług pobyt stałycudzoziemcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie pobytu stałego
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełnomocnictwo
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie wymeldowania zmiejsca pobytu stałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie wymeldowania zmiejsca pobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie wyjazdu pozagranice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.2 wzór - pełnomocnictwo.doc"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.2 Karta usług wymeldowanie z pobytustałego i czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK 7.WSO.DELiDO.1 ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDUPOZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY -w.elektroniczna.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK 7.WSO.DELiDO.1 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA ZMIEJSCA POBYTU STAŁEGO - w. elektroniczna.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK 7.WSO.DELiDO.1 ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZAGRANICE RP - w.elektroniczna.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI 7.WSO.DELiDO.1WYMELDOWANIE Z POBYTUSTAŁEGO I CZASOWEGO.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk. 7.WSO.DELiDO.1. Zgłoszenie wyjazdu pozagranice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk. 7.WSO.DELiDO.1. Zgłoszenie wymeldowania zmiejsca pobytu stałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk. 7.WSO.DELiDO.1 Zgłoszenie wymeldowania zmiejsca pobytu czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk 7.WSO.DELiDO.1. Zgłoszenie powrotu z wyjazdupoza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacej dłużej niż 6miesięcy.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK 7.WSO.DELiDO.1 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA ZMIEJSCA POBYTU CZASOWEGO - w.elektroniczna.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.2 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.2 wzór - wniosek o wydaniezaświadczenia o zameldowaniu.doc"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.2 wzór - pełnomocnictwo.doc"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.2 Karta usług zameldowanie na pobytczasowy obywatele polscy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk. Pełnomocnictwo.doc
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Druk 6.WSO.DELiDO.1. Zgłoszenie pobytuczasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI. 6.WSO.DELiDO.1 ZAMELDOWANIEOBYWATELA POLSKIEGO.pdf
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełnomocnictwo.doc
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.WSO.DELiDO.2 wzór - pełnomocnictwo.doc"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.WSO.DELiDO.2 Karta usług pobyt stały obywatelepolscy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.2 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.WSO.DELiDO.2 wzór - wniosek o wydaniezaświadczenia o zameldowaniu.doc"
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.WSO.DELiDO.2 wzór - wniosek o wydaniezaświadczenia o ilości lub braku osób.doc"
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.WSO.DELiDO.2 wzór - pełnomocnictwo.doc"
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4.WSO.DELiDO.2 Karta usług wydaniezaświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.WSO.DELiDO.1 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
Dotyczy dokumentu:
4.WSO.DELiDO.2 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacja do wymiany pieców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług piece.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Decyzje środowiskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzje środowiskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacja do wymiany pieców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew i krzewów przez osoby fizyczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie informacji o środowisku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzje środowiskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dotacja do wymiany pieców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzje środowiskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Decyzje środowiskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usług 1- decyzja środowiskowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Decyzje środowiskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzje środowiskowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzje środowiskowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotacja do wymiany pieców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 01.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Głogowa na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.03.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.03.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.03.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 27 marca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VII/71/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Hutnik I - "Hutnik II" - "Słoneczne" - "Sportowe" w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VII/70/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VII/69/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VII/68/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VII/67/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VII/64/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2018 - 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR VII/63/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 27 MARCA 2019 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR VII/62/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 27 MARCA 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dział Dróg- zajęcie pasa drogowego.zip"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. 1 ZAJECIE PASA DROGOWEGO (1).doc
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. 2 AWARIE (2).doc
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. 3 UMIESZCZENIE REKLAMY (3).doc
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. 4 PAWILONY (OBIEKT BUDOWL) (4).doc
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. 5 LOKALIZACJA OGRÓDKA GASTRONOM. (5).doc
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. 6.STOISKA HANDLOWE (4).doc
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. 8 ZAJĘCIE PASA NA INNE CELE (5).doc
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. 9 UŻYCZENIE PASA.doc
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKOWANIE O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usług - Zajęcie pasa drogowego.docx
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o złożonym wniosku
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

02.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 068/2019 w sprawie: uchylenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 68.2019
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyja poprawiona.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula inform. wrzesień 2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyja poprawiona.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula inform. wrzesień 2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyja poprawiona.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula inform. wrzesień 2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyja poprawiona.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula inform. wrzesień 2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyja poprawiona.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula inform. wrzesień 2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyja poprawiona.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula inform. wrzesień 2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyja poprawiona.docx"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klauzula inform. wrzesień 2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula ingormacyjna o przetwarzaniu danychosobowych 25.05.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych.docx
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula ingormacyjna o przetwarzaniu danychosobowych 25.05.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych.docx
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula ingormacyjna o przetwarzaniu danychosobowych 25.05.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych.docx
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula ingormacyjna o przetwarzaniu danychosobowych 25.05.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych.docx
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula ingormacyjna o przetwarzaniu danychosobowych 25.05.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula ingormacyjna o przetwarzaniu danychosobowych 25.05.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula ingormacyjna o przetwarzaniu danychosobowych 25.05.2018.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula ingormacyjna o przetwarzaniu danychosobowych 25.05.2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych 1.docx
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.01.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.01.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 24.01.2019 r. i odpowwiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 24.01.2019 r. i odpowwiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 24.01.2019 r. i odpowwiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.01.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.01.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.03.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby UM w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru z dn.11.12.2018r. na stanowisko Podinspektora w Biurze Rzecznika Prezydenta
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna