Rejestr zmian w biuletynie

29.04.2020

Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000,00 zł”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000,00 zł”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "US zaświadczenie (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000,00 zł”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZUS zaświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000,00 zł”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZP w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie określenia zasad konsolidacji bilansu GMG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 53/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat czynszu należnego z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie będących w administrowaniu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat czynszu należnego z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie będących w administrowaniu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat czynszu należnego z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie będących w administrowaniu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 53.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat czynszu należnego z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie będących w administrowaniu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 55.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 025/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 024/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

27.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wprowadzenia zasad udzielenia pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wprowadzenia zasad udzielenia pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 22.04.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 22.04.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew oraz wywóz odpadów z cmentarzy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew oraz wywóz odpadów z cmentarzy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o sposobie otwarcia ofert.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna