Rejestr zmian w biuletynie

10.08.2018

Dotyczy dokumentu:
ZBIORCZE INFORMACJE O PETYCJACH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 171/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 171.2018

07.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kaluzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kaluzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O WPIS DOREJSTRU WYBORCÓW"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O WPIS DOREJSTRU WYBORCÓW
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O WPIS DOREJSTRU WYBORCÓW.pdf
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznikWniosek_o_wpisanie_wyborcy_do_rejestru_wyborców_3.WSO.DEliDO.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznikPisemna_deklaracja_o_wpisanie_wyborcy_do_rejestru_wyborców_3.WSO.DELiDO.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pisemna_deklaracja_3.WSO.DELiDO.1"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Wniosek_o_wpisanie_wyborcy_do_części_B_rejestru__wyborców_3.WSO.DEliDO.1."
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Wniosek_o_wpisanie_wyborcy_do_części_A_rejestru__wyborców_3.WSO.DEliDO.1."
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi 3.WSO.DELiDO.1_WNIOSEK O WPIS DOREJSTRU WYBORCÓW"
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu w związku ze zmianą przepisów
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie danych_2.WSO.DELiDO.1"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi 2.WSO.DELiDO.1."
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie danych_2.WSO.DELiDO.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 2.WSO.DELiDO.1._Udostępnieniedanych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkaniacudzoziemców.pdf
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu w związku ze zmianą przepisów
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi 1.WSO.DELiDO.1_Wymeldowanie lubzameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynnościmetrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 1.WSO.DELiDO.1_Wymeldowanie lubzameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynnościmetrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi 1.WSO.DELiDO.1_Wymeldowanie lubzameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynnościmetrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznikFORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_stałego_1.WSO.DELiDO.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznikFORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_czasowego_1.WSO.DELiDO.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik"FORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_czasowego_1.WSO.DELiDO.1."
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik"FORMULARZ-zgłoszenie_pobytu_stałego_1.WSO.DELiDO.1"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta usługi 1.WSO.DELiDO.1_Wymeldowanie lubzameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynnościmetrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie lub zameldowanie na mocy decyzji administracyjnej, anulowanie czynności metrialno-technicznej zameldowania lub wymeldowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"

06.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWE przedmiary pdf.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWE PRZEDMIARY.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik NOWE PRZEDMIARY.zip
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWE PRZEDMIARY.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik NOWE przedmiary.zip
Dotyczy dokumentu:
Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek w obr. 9
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz urzedników wyborczych Miasta Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna