Rejestr zmian w biuletynie

19.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Odbiór ,zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór ,zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie zmiany - sprostowanie doogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VIII/82/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VIII/81/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kładki dla pieszych lub przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK12”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VIII/80/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Województwem Dolnośląskim, w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VIII/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Województwem Dolnośląskim, w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Piłsudskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VIII/78/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa –Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zatoki autobusowej w ciągu Drogi Krajowej nr 12 - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w mieście Głogów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VIII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VIII/76/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VIII/74/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Kadencyjnego Programu Gospodarczego dla miasta Głogowa na lata 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VIII/75/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologiczno - Historycznemu w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR VIII/74/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Kadencyjnego Programu Gospodarczego dla miasta Głogowa na lata 2018 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2019 w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” na obszarze administracyjnym Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr VIII/19 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 15 kwietnia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR VIII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR VIII/72/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 19.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie lokali wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie lokali wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie_o_obwodzie_020301.docx"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie lokali wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o siedzibach
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 15.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 83/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Obwieszczenie o wydanej decyzji podane do publicznej wiadomości od dnia18.04.2019 roku do dnia 06.05.2019 roku.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby UM w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – II etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą central telefonicznych oraz aparatów telefonicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głogowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - Dział Dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - Dział Gospodarki Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca spraw pracowniczych, organizacyjnych oraz wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 82 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 72 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie:wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 57 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów oraz wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie lokali wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 80/2019 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 ul. Perseusza 3, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 74, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 18, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa, ul. Morcinka 2, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej Nr 9 im Polskich Odkrywców ul. Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 76/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 8.04.2019 roku w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 18, 67-200 Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 75/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 8.04.2019 roku w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 74, 67-200 Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 01.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 01.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 01.04.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 83/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór ,zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór ,zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły konkursowe na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr VIII w dniu 15.04.2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.04.2019

Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna