Rejestr zmian w biuletynie

25.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za III kwartała 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 18 października 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XIV z dnia 18 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sesja_24-10-2019.zip"
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji NR XV z dnia 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja z dnia 24.10.2019 r. - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 24.10.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa chodników na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul.Kazimierza Wielkiego - droga wojewódzka nr 292 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 84/6 obr. 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr geod. 316/1 obr. 13
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu styczniu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.10.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 23.20.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INTERPELACJA 29.05.2019 r.-2.docx"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 17.10.2019 r. i odpowedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 17.10.2019 r. i odpowedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 23.10.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 17.10.2019 r. i odpowedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.

21.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 186/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miesjkiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 186.2019
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja z dnia 18.10.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 18.10.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja z dnia 18.10.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 157/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna