Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja na temat debaty o stanie GminyMiejskiej Głogów za 2018 rok.docx
Dotyczy dokumentu:
Informacja na temat debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o Raporcie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa wyposażenia do zadania o nazwie „Zakup interaktywnego systemu treningowego z oprzyrządowaniem ( mobilna wirtualna strzelnica sportowa )”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytani1 poprawione.docx"
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie 1 29.05.2019 r..docx
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytani 3 29.05.2019 r..docx"
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie 2 29.05.2019 r..docx"
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 29.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 29.05.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Usługa transportowa dla 100 uczniów SP i 10 opiekunów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zap na .Kom. wspólne.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik harmonogram posiedzeń komisji kwiecień2019-2.doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu lipca 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.2019-05-15 sprawozdanie2018.Kopia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.Projekt.2019-05-15 absolutorium2018.Kopia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała - projekt wotum zaufania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdaniafinansoweza2018rok.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO do wniosku Kom. Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO za 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia Kom. Rewizyjnej na temat wykonania budzetu za2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzieleniaabsolutorium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 12.06.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie 24 kwietnia 2018 r..docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała kwiecień.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała -płatności przez terminal.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała RM w sprawie przekształcenia PrzedszkolaPublicznego nr 21 w Głogowie, ul. Ziemowita 2..docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA umorzenia.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie utworzenia PrzedszkolaPublicznego Nr 15 w Głogowie, Plac Mieszka I 11 oraz nadania mustatutu..docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF kwiecień.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm mpzp ZDP Ligum.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm. mpzp Piastów CiE.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana Uchwały o zniżkach i wymiarachgodzin.odt
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do interpleacji.jpg"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja 28.05.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 28.05.2019 r. i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 062/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

27.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LISTA POP. KAND. NA LAWNIKA - SĄD REJONOWY WGŁOGOWIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LISTA POP. KAND. NA LAWNIKA - SĄD OKRĘGOWY WLEGNICY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla kandydata na ławnika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oświadczenia 2 .2020-2023.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oświadczenia 1.2020-2023.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta_zgłoszenia.rtf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 13.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 13.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "27052019134020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 13.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 110/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23.05.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 056/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 060/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Aktualne składy komisji ObKW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualne składy komisji ObKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualne składy komisji "
Dotyczy dokumentu:
Aktualne składy komisji ObKW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Składy komisji

25.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "GłogoWianki"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozpoczęciu pracy przez ObKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 113 /2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie lokali wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ławnicy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie 23.05.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie gruntu pod garażem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk wniosku"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie gruntu pod garażem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie gruntu pod garażem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie gruntu pod garażem
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk wniosku
Dotyczy dokumentu:
Zbycie gruntu pod garażem
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk wniosku"
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk wniosku
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk wniosku"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk wniosku
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu użytkowego / nieruchomości gruntowej zabudowanej* na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk wniosku"
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu użytkowego / nieruchomości gruntowej zabudowanej* na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług"
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu użytkowego / nieruchomości gruntowej zabudowanej* na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu użytkowego / nieruchomości gruntowej zabudowanej* na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik druk wniosku
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu użytkowego / nieruchomości gruntowej zabudowanej* na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż lokalu użytkowego / nieruchomości gruntowej zabudowanej* na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna