Rejestr zmian w biuletynie

29.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 249/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 212/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 197/2017 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego, socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 184 /2017 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 165/2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządze nr 137/2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządze nr 144/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 137 /2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 135/2017 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego, lokali socjalnych oraz zmiany kwalifikacji lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 63/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 56/2017 w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 51 /2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego oraz wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 222/2016 w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Wolontariatu zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Głogowa świadczonego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 221/2016 w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Adopcyjnego obowiązującego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 201/2016 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 245/2016 w sprawie: nabytych lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” przez Gminę Miejską Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 235/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 216/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszowej dla lokalu komunalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 210/2016 w sprawie odpłatnego nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 198/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 183/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczeń tymczasowych, lokali socjalnych oraz zmiany kwalifikacji lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 163/2016 w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego w Głogowie przy ulicy Krzywoustego 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 126/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego oraz zmiany kwalifikacji lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr /2020 w sprawie: oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego w Głogowie przy ulicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 114/2016 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 068/2015 w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządze nr 50/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie: zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38 /2016 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 290/2015 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 281/2015 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 020/2015 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 024/2015 w sprawie:ustalenia wysokości stawki czynszowej dla lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Folwarcznej 1 oraz Folwarcznej 3 w Głogowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 013/2015 w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 131/2009 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o zmianę lokali komunalnych p
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 003/2015 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 004/2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 198/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 007/2015 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację wieloletniego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie wspierania rodziny i rodzicielstwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnopsrawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartetego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”-„Piastów” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28.11.2019 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.11.2019

Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 28.11.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie jezdni i chodników miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Krechowiec oświadczenie majątkowe 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
N. Penza - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
S. Majewski - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rosińska - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cz. Sawicki - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Sienkiewicz - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta Gwarancyjna aktualna.docx"
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie SIWZ oznakowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
J. Szmołda - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Żołnierczyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Śliwiński - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A. Koliński - oświadczenie za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Szmołda - oświadczenie majatkowe na koniec kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak - oświadczenie na koniec kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Śliwiński - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K. Sarzyński - oświadczenie majatkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z.Sienkiewicz - ośw. na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - ośw. majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun - ośw. majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz - ośw. majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - ośw. majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
N. Penza - ośw.majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk - ośw. majątkowe na zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz oświadczebnie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A. Koliński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A. Krechowiec - oświadczenie 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
S. Majewski 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
N. Penza oświadczenuie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rosińska oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun oświadczenie majatkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K. Sarzyński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cz. Sawicki oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Sienkiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Szmolda oświadczenie majatkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Śliwiński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Żołnierczyk oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A. Koliński korekta 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak korekta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora korekta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor - korekta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ PRAWA MIEJSCOWEGO 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ PRAWA MIEJSCOWEGO 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe K. Borecki 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe P. Chruszcz 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe R. Gola - Sienkiewicz 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe L. Drankiewicz 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe M. Kedziora 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe 04.2016 A. Koliński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe A. Krechowiec 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe M.Kumor 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe S. Majewski 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe J. Marcinów 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe E. Patyk 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe 04.2016 N. Penza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe E. Rybak 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe E. Rosińska 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe R. Saprun 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe Z. Prejs 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe K. Sarzyński 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe Z. Sienkiewicz 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe Cz. Sawicki 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe M. Śliwiński 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe J. Żołnierczyk 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majatkowe J. Szmołda 04.2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szczepaniak Karol
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sienkiewicz Zbigniew
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyniki glosowań jawnych z sesji Nr XVII z dnia 27 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.11.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.11.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.11.2019 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy Al. Wolności 10\4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 15 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.11.2019

Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 13.11.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 13.11.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 27.11.2019 r..pdf"

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 173/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 172/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna