Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar uzupełn. elektryka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
„Roboty budowlano-montażowe w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury – dokończenie zadania”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji Nr XXV z dnia 14 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roboty budowlano - montażowe w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury” – dokończenie zadania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Śliwińska-Calów oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Cymbaluk oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kubiak oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja podwórka w kwartale:Rynek,Grodzka,Garncarska ,Słodowa w Głogowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

14.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Marek Groffik oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jadwiga Niewola oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Izabela Owczarek oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozmowa z konsultantem.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ul. Północna, w obr. 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.05.2020

Dotyczy dokumentu:
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM nr 71/2020 w sprawie publicznych konsultacji do projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2020-2025
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM nr 71/2020 w sprawie publicznych konsultacji do projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2020-2025
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM nr 71/2020 w sprawie publicznych konsultacji do projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2020-2025
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Programu"
Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000,00 zł”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załaczniki II.zip"
Dotyczy dokumentu:
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000,00 zł”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Krzemień oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Piotrowska oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rączka oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Miselis oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bryl oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Czyż oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Sztangret oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesława Paszek oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Rybakowska-Olszak oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alina Baranowicz oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Chrabańska oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Dziadkowiec oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alicja Zarzycka oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Kozak oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Nowakowska oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Kłósek oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ernest Kłósek oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Koch oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Kapela oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Alina Patoła oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Dembowska oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Stachak oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Szlempo oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Malica oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Poznański oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Krochmalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna