Rejestr zmian w biuletynie

21.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za I kwartał 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za I kwartał 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obr. 9, ul. Henryka Głogowskiego i Transportowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 18.05.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 18.05.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 21.05.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 18.05.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Wańkowicz oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Breitkopf oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew oraz wywóz odpadów z cmentarzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja podwórka w kwartale:Rynek,Grodzka,Garncarska ,Słodowa w Głogowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew oraz wywóz odpadów z cmentarzy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 075/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Lubecka-Chrobak oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Olejnik oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Kokot oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Krasicka oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sylwia Pańczyk oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarz adzenie Nr 035/2020 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej dz. nr 584/3 obr. 5
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.05.2020

Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXV/20 z sesji Rady Miejskiej w dniu 14 maja 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/200/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/201/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/200/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/199/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/198/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/197/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/291/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/196/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/195/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/194/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/193/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXV/192/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 14 MAJA 2020 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXV/191/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 14 MAJA 2020 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/190/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin -Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXV/189/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żukowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 70/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 60/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia zasad udzielenia pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 032/2020 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

18.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zad. 1 Marii Konopnickiej - przedmiar (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 25/2019 zd. 30.09.2019 ws zmiany ZPM Nr 55/2018 z dn. 11.12.2018 - zm.2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 15/2019 z dn. 27.03.2019 - zm. I do ZPM Nr 55/2018 z dn 11.12.2018r ws nadania Regulaminu OrganizacyjnegoRO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 15/2019 z dn. 27.03.2019 - zm. I do ZPM Nr 55/2018 z dn 11.12.2018r ws nadania Regulaminu OrganizacyjnegoRO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 55/2018 z dn22.12.2018 ws nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 55/2018 z dn22.12.2018 ws nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 072/2020 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 072/2020 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 18.05.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Włodarczak Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Szczepaniak Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pobol Radosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Piechocki Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Patyk Eugeniusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Milicz Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Marcinów Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Majewski Sławomir
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Krechowiec Antoni
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Koszów Józef
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Koliński Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kędzia Cezary
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Gawron Jerzy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Frąckowiak Michał
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dudkowiak Jarosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Drankiewicz Leszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dąbrowski Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bożek Przemysław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bohanysz Roman
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bartkowiak Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

15.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar uzupełn. elektryka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
„Roboty budowlano-montażowe w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury – dokończenie zadania”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyniki głosowań jawnych z sesji Nr XXV z dnia 14 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roboty budowlano - montażowe w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury” – dokończenie zadania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Śliwińska-Calów oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Cymbaluk oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kubiak oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja podwórka w kwartale:Rynek,Grodzka,Garncarska ,Słodowa w Głogowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna