Rejestr zmian w biuletynie

16.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w BZP II.docx"
Dotyczy dokumentu:
„Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

15.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Rozmowa z konsultantem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.04.2020

Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 24.03.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 24.03.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 1.04.2020 r. (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 24.03.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PM nr 250/2015 z dn. 26.10.2015 roku w sprawie publicznych konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundacje Owoc Głogu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 14 kwietnia 2020r. - odnośnie dodatkowych zgłoszeń kandydatów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 247/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26 października 2015 w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki głosowania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym przez Cichych Pracowników Krzyża
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego w trybie pozakonkursowym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartych konkursów Ofert Kulturalnych 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu i łagodzenia negatywnych skutków marginalizacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie Nr 27/2020 Komisarza Wyborczego wLegnicy - w sprawie zmiany siedzib obkw Nr 2, Nr 11, Nr 23"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 052/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, obr. 13 Brzostów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PMG w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 17.800.000 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 051/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, obr. 9 Żarków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie PMG w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 17.800.000 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 11 Krzepów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 14 Nosocice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kadry zarządzającej w Urzędzie Miejskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe urzędników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedłużony termin składania oświadczeńmajątkowych za 2019 rok..docx"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna